Поискахме среща с министъра на земеделието и горите за заменките и други приоритети, по които работим

снимка на Иван Радев

Инициативата “Зелени закони” изпрати искане за среща с министъра на земеделието горите и храните Христо Бозуков, за да обсъдим какви действия би могло да предприеме служебното правителство в области, по които работим. 

Бихме желали да обсъдим с министър Бозуков полезните ходове, които държавата има, за възстановяване на скандалните горски заменки, признати за незаконната държавна помощ с  Решение на ЕК от 5.09.2014г. относно схема за държавна помощ № SA.26212 (2011/C). Както е известно, по време на предишното правителство, щетата от всички заменки от 2007 до 2009 г. бе оценена на едва 80 млн. лв., а държавата успя да си върне само пет имота и 82 хиляди лева. В момента голяма част от възползвалите се от заменките водят дела срещу държавата и отказват да върнат каквото и да било обезщетение. 

Друга тема, по която са необходими спешни действия, е осигуряването на прозрачност по отношение на горското и ловното стопанство. “Зелени закони” публикува наскоро два анализа, според които ловни огради, преграждат достъпа до 470 000 декара от българските гори и 7 млн. декара от българските гори са под контрола на ловни концесионери. Смятаме, че е необходимо Министерството да предприеме действия за пресичане на порочните практики, восещи до феодализирането на горите. 

Тема на срещата трябва да бъдат и сериозните екологични проблеми в Програмата за развитие на селските райони и директните плащания за земеделски производители като:

  • Почистването на храсти и дървета от пасищата; 

  • Разораването на пасищата; 

  • Субсидиите в националните паркове.

Надяваме се на бърз отговор от страна на Министерството на земеделието, горите и храните, тъй като въпросите, които поставяме, са спешни и решаването им би могло да започне още през мандата на служебното правителство.

Прикачени две писма от “Зелени закони” до Министерството на земеделието, храните и горите.

 

Коментари

Влез или се регистрирай, за да можеш да коментираш

 


Проектът "Да си спомним да общуваме: граждани и политици в диалог по политиките за опазване на околната среда" се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е чрез повишаване на ангажираността на гражданите с околната среда и участието им при формулирането на политики да постигнем балансирано развитие и устойчиво използване на природните ресурси. https://www.activecitizensfund.bg

Дари