Поискахме среща със служебния министър за опазването на вековните гори

снимка на Вера Стаевска

Опазването на вековните гори е един от големите успехи на България. В тази посока първо през 2016 г. със заповед на МЗХГ бяха обявени гори във фаза на старост в 10% от горските местообитания в зоните от "Натура 2000", а през 2021г. със заповед на служебния министър на земеделието, храните и горите Христо Бозуков бяха постановени допълнителни ограничения за стопанска сеч във всички вековни гори в България. Настоящото служебно правителство заяви, че последното ограничение ще отпадне заради искания на дървопреработвателния бизнес. Затова от "Зелени закони" и "За да остане природа в България" днес поискахме среща. Природозащитната общност е готова и на протести, за да защити горите на България от това да бъдат ползвани само като ресурс за дървесина. Протести, които сме правили и преди.

Ето и текста на писмото:

До

Явор Гечев, служебен министър на земеделието

ПОКАНА

Относно: защита на вековните гори в България

Уважаеми г-н Гечев,

Във връзка с публични изявления за решение на настоящото служебно правителство за отпадане на ограничения за стопанска сеч във вековните гори, наложени със заповед №РД 49-196/21.05.2021, от инициативата „Зелени закони“ и коалицията от природозащитни организации и групи „За да остане природа“ настояваме за среща за дискусия по темата. След като пред медиите бе съобщено, че решение в тази посока е взето след консултации с неправителствени организации, държим да отбележим, че природозащитните НПО със сигурност не са били взети предвид. Напомняме, че отпадането на тези ограничения вече бяха обект на протест https://www.dnevnik.bg/zelen/2022/06/10/4356403_sled_protest_zemedelskoto_ministerstvo_subira/

и на становища от граждани през юни 2022г. - https://www.zelenizakoni.com/novini/speshno-izprati-stanovishche-v-zashchita-na-vekovnite-i-krayrechnite-gori-do-1406

Напомняме, че през 2020г. България спечели голямата награда на Европейската комисия с вот на гражданите именно за общите действия на горските служби и природозащитните организации за защита на горите във фаза на старост - http://www.iag.bg/news/lang/1/id/15752/display . Това са стъпки, които предстои да бъдат надградени във връзка със Стратегията на ЕС за горите https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/communication-new-eu-forest-strategy-2030_with-annex_en.pdf . Именно стъпка в тази посока за работата на природозащитни НПО за увеличаване на горите във фаза на старост с включването в този статут на общински гори - https://www.dnevnik.bg/zelen/2019/10/07/3971883_prirodozashtitnici_prizovaha_obshtinite_da_zashtitiat/ ,

както и заповедта на служебния министър Христо Бозуков за ограничения на стопанската сеч във вековните гори - http://www.iag.bg/data/docs/SKMBT_C220210526112601.pdf.

Във връзка с горното, настояваме за среща за обсъждане на обосновката и бъдещите стъпки за  защита на българските гори. Молим срещата да се състои преди 1 декември, като очакваме дата и час за нея в отговор на този имейл.

 

С уважение:                                      За съорганизаторите:

23.11.2022

София                                                   /Вера Стаевска/ 

                                                Председател на Управителния съвет на Сдружение за изследователски практики

                                                                Инициатива „Зелени закони“ https://www.zelenizakoni.com

 

                                                                /Нели Иванова/

                                                            Член на УС на Сдружение за дива природа „Балкани“, коалиция „За да остане природа в България“

 

Коалиция „За да остане природа в България“ е неформално обединение на природозащитни организации и граждански групи, http://forthenature.org/

 

Инициатива „Зелени закони“ е експертен екип, който следи развитието и прилагането на българското екологично законодателство в областите на енергетиката, климата, устройството на територията, развитието на селските райони, биоразнообразието и горите от 2014г. насам - https://www.zelenizakoni.com/za-nas

Прикачени файлове: 
PDF icon pokana-vekovni-gori_23112022.pdf

Коментари

Влез или се регистрирай, за да можеш да коментираш

 


Проектът "Да си спомним да общуваме: граждани и политици в диалог по политиките за опазване на околната среда" се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е чрез повишаване на ангажираността на гражданите с околната среда и участието им при формулирането на политики да постигнем балансирано развитие и устойчиво използване на природните ресурси. https://www.activecitizensfund.bg

Дари