Помогнете на цветарник в Сакар да оцелее през сушата

снимка на Вера Стаевска

Помните ли миналото сухо лято, поредното за последните 3 години, когато в Добруджа реколтата от пшеница беше 3 пъти по-малко от нормалното, десетки села в България бяха на воден режим и в Сливенския район не беше валяло 160 дни. Ние решихме да не забравим и да си научим урока. Така се роди идеята да направим проект, в който да намерим и да приложим добри практики за управление на водите в малки земеделски стопанства като в последствие споделим кое къде работи (проектът намери подкрепа от фондация "Отворено общество" под името "Мрежа от малки земеделски стопанства за наблюдение на местното управление на водите и сушата в България"). За едното от тях имаме нужда от подкрепа, като можете да дадете от секция "Дари" на сайта, упоменавайки каузата, или оттук.

Така през пролетта на 2021 г. след множество разговори и посещения на овощни градини, оранжерии и ниви трябваше да изберем 4 земеделски стопанства, в които да изградим 4 различни добри практики за управление на водите. За добро или лошо избрахме 5 земеделеца и считаме, че си заслужава да се работи и в 5-те стопанства. Така дойдохме и до момента да направим кампания за набиране на средства в размер на 1600 лв. (1000 долара) за финансиране на 5-тото земеделско стопанство.

Финансирането ще се използва в следните стопанства по следния начин:

  • Биоградина Екатерина, с. Чокоба, общ. Сливен – изграждане на система за напояване с дъждовна вода на оранжерии за зеленчуци от 120 кв.м. – резервоари и отвеждане;
  • Екоцентър Езерец, с. Езерец, общ. Шабла – изграждане на пермакултурна медоносна градина  с цел повишаване на биоразнообразието и съответно подобряване на микроклимата на 120 кошера пчели;
  • Ферма „Венец”, с. Дебнево, общ. Троян – формиране на капацитет и проучване на хидрологията на земеделското стопанство с цел извършване на регенеративно земеделие;
  • ЗП Любомир Хаджийски, гр. Стамболийски - засаждане на топлозащитен и многоетажен растителен пояс за запазване на влага и създаване на въздушна циркулация, експериментиране с видов състав;
  • Декоративен разсадник „Цветята на Камен”, с. Орешник, общ. Тополовград – изграждане на сондаж (кладенец) за поливане с подземни води на оранжерии за декоративни цветя. В момента Камен предлага над 120 вида цветя, като отглеждането им е от семена.

Избрахме декоративния разсадник Камен за набиране на средства, защото решението не е иновативно, но е жизнено необходимо. В с. Орешник е невъзможно да се използва събрана дъждовна вода, тъй като вероятността да е замърсена е голяма, поради близостта си с най-големия ТЕЦ в България - Марица Изток. През лятото се случва да спира водата от водопреносната мрежа и в такива моменти Камен е поставен пред алтернативата да загуби отглежданите цветя. За съжаление климатичните прогнози за района на с. Орешец са за настъпване на все по-чести периоди на суша. Стопанството на Камен е малко, но е пример за това как далечните места със запазена природа могат да привличат млади хора и да процъфтяват – и буквално, и преносно. Запазването на „Цветята на Камен“ и през трудните години на суша ще вдъхнови и други хора да останат в родните си места и да започнат собствен бизнес.

Коментари

Влез или се регистрирай, за да можеш да коментираш

 


Проектът "Да си спомним да общуваме: граждани и политици в диалог по политиките за опазване на околната среда" се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е чрез повишаване на ангажираността на гражданите с околната среда и участието им при формулирането на политики да постигнем балансирано развитие и устойчиво използване на природните ресурси. https://www.activecitizensfund.bg

Дари