Посетихме три земеделски стопанства в южна България, където обсъждахме сушата и управлението на водите

снимка на Бояна Василева

На 22 февруари беше дадено началото на проект „Мрежа за климатични действия на малки земеделски стопанства за наблюдение на местното управление на водите и сушата в България” (Climate action network of small agricultural farms for monitoring local water and drought management in Bulgaria) финансиран от фондация Институт Отворено общество - София. Проектът се реализира от СИП в партньорство със сдружение „Балканка”.

В следващата една година предстои изграждане на мрежа от малки земеделски производители за обсъждане и намиране на решения свързани с управление на водите и сушата, както на ниво земеделско стопанство, така и на цяло землище, изготвяне на документ с добри практики за управление на водите в земеделското стопанство, организиране на работни срещи и дебати с фермерите и предоставяне на микро-грант на 4 земеделски стопанства в 4 различни водосбора на България за реализране на добра практика в управлението на водите.  Проектът ще се осъществи в рамките на 12 месеца с финансиране от 22 142 щатски долара.

В момента сме в етап на идентифициране на земеделски стопанства, които са заинтересувани да участват в проекта и имат проблеми със сушата и управление на водите в земеделското си стопанство. В последните 3 седмици се свързахме с над 15 земеделски производителя, с които обсъждахме сушата през 2020 г. в България. В дните 16-17 март посетихме 3 ферми в южна България (гр. Стамболийски, с. Орешник и с. Чокоба), където разгледахме съществуващите и на някои места разрушени и изоставени напоителни системи (чешми, вади, канали и резервоари), обсъдихме начина на управление на водите в земеделското стопанство и в землището на селото, разговаряхме за периодите на суши в района на фермата и търсихме възможните добри практики и решения.

Коментари

Влез или се регистрирай, за да можеш да коментираш

 


Проектът "Да си спомним да общуваме: граждани и политици в диалог по политиките за опазване на околната среда" се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е чрез повишаване на ангажираността на гражданите с околната среда и участието им при формулирането на политики да постигнем балансирано развитие и устойчиво използване на природните ресурси. https://www.activecitizensfund.bg

Дари