Позиция на българската природозащитна общност по оценката на природозащитното законодателство на ЕС (Директива за птиците и Директива за местообитанията)

снимка на Бояна Василева

Прилагаме Позиция на българската природозащитна общност по оценката на природозащитното законодателство на ЕС (Директива за птиците и Директива за местообитанията). Важно е позицията да бъде покрепена, за да има ясна и категорична българска позиция за запазването на Директивата за птиците и Директивата за местообитанията. Това е гаранция, че целта на ЕС за спиране на загубата на биоразнообразието до 2020 г. ще бъде достигната.

Институция или организация, която иска да подкрепи позицията би могла да го направи като попълни типовото писмо-подкрепа и ни го изпрати подписано, подпечатано и сканирано на office@zelenizakoni.com или на sip.bulgaria@gmail.com.

Благодарим предварително за заявяването на Вашата подкрепа за опазването на биоразнообразието и устойчивото развитие.

 

Прикачени файлове

 

Проектът “Граждани и експерти за прилагане на зелените закони„ се изпълнява с финансова подкрепа в размер на 114 000 евро, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е чрез повишаване на ангажираността на гражданите с околната среда и участието им при формулирането на политики да постигнем балансирано развитие и устойчиво използване на природните ресурси. https://www.activecitizensfund.bg

Дари