Позиция във връзка с приключването на проекта „Южен поток“

снимка на Петко Ковачев

Екипът на Зелени закони“ приветства изявленията на руски официални източници, че проектът „Южен поток“ е окончателно и безвъзвратно приключил. Очакваме този факт да бъде и документално потвърден от руска страна в най-кратки срокове.

В същото време сме убедени, че предлаганата алтернатива през Турция (т. нар. „Турски поток“) е проект, който няма да се реализира в близките десетилетия. В момента отсъстват икономически, финансови, технически и политически възможности за неговото изграждане по предлаганата схема.

Удовлетворени сме, че българското правителство бързо осъзна, че предлаганият от него „газов хъб“ е нереализируем проект и се отказа от поредното безсмислено харчене на обществени средства за анализи и оценки с предизвестен край.

България няма нужда от допълнително развитие на потреблението на природен газ и следва да се насочи към наличните свои чисти, безопасни и достъпни източници на енергия – енергийната ефективност и ВЕИ.

 

 

Проектът “Граждани и експерти за прилагане на зелените закони„ се изпълнява с финансова подкрепа в размер на 114 000 евро, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е чрез повишаване на ангажираността на гражданите с околната среда и участието им при формулирането на политики да постигнем балансирано развитие и устойчиво използване на природните ресурси. https://www.activecitizensfund.bg

Дари