Приключи консултацията на МОСВ за европарите за околна среда и изменения в климата

снимка на Андрей Симеонов

Само две седмици през почивния месец август бяха отпуснати за обществено обсъждане на един изключително важен документ, който ще определя как ще се усвояват част от европейските фондове в периода до 2020 година.  Става въпрос за публикувания за обществено обсъждане на 5 август проект на документ „Насоки за интегриране на политиката по околна среда и политиката по изменение на климата в Европейските структурни и инвестиционни фондове - Фаза „Изпълнение на Споразумението за партньорство и програмите в периода 2014 - 2020 г.“

От „Зелени закони” изготвихме становище върху интегрирането на политиките за измененията в климата в еврофондовете. То бе изпратено в сряда до министъра на околната среда и водите Ивелина Василева и можете да го видите в прикачения файл. Освен конкретни препоръки по критериите за мерки по темата климат, настояваме за създаване на смесена работна група с участието на експерти от екоминистерството и неправителствените организации, със задача да подобри качеството на проекта за документ, чието обществено обсъждане бе твърде кратко.

В становището, изпратено до МОСВ, подробно сме изразили нашите критики и препоръки, като не крием разочарованието си от почти двегодишното забавяне на предложения проект.  Нещо повече – отчитаме провал на Насоките в тяхната първа фаза.

Въпреки това работата продължава и важното, което трябва да се предприеме в момента, е да се създаде смесената работна група, която в рамките на месеците септември и октомври да внесе в писмен вид допълнителни препоръки и коментари. В случая е нужна повече експертиза, която прецизно да дефинира понятията и критериите в областта на климата. И повече прозрачност, разбира, се.

Коментари

Влез или се регистрирай, за да можеш да коментираш

 


Проектът "Да си спомним да общуваме: граждани и политици в диалог по политиките за опазване на околната среда" се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е чрез повишаване на ангажираността на гражданите с околната среда и участието им при формулирането на политики да постигнем балансирано развитие и устойчиво използване на природните ресурси. https://www.activecitizensfund.bg

Дари