Приключи важен етап към постигане на ново международно споразумение по изменение на климата

снимка на Антоанета Йотова

След две седмици на преговори и с участието на представители от над 190 държави, на 20-тата среща на страните от Рамковата конвенция по изменение на климата (СОР-20, Лима, Перу, 1-13 декември 2014 г.) приключи важен етап към постигане на ново международно споразумение по изменение на климата. Поради изтичане на договореното по Протокола от Киото, такова споразумение е необходимо, за да обедини действията на всички страни за смекчаване на последствията от и адаптиране към климатичните промени след 2020 г. На приключилите преговори в Лима са разработени основните елементи на новото споразумение, планирано да се договори в Париж в края на 2015 г.. Участниците в срещата са съгласували и основните правила, по които всички страни ще допринасят за сключване на новото споразумение в края на следващата година.

 Елементи на новото споразумение, договорени по време на СОР-20 в Лима, и които са от съществено значение за осъществяването на адекватна политика за реагиране на промените в климата в България, са:

- през първото тримесечие на 2015 г. всяка страна да внесе т. нар. „Планирани национално определени приноси“ (Intended Nationally Determined Contributions, INDCs), които в съвкупност да формират основата за действия по климата след 2020 г., когато новото споразумение ще влезе в сила;

- издигане на адаптацията към промените в климата до нивото на процеса за намаляване и ограничаване на емисиите на парникови газове, а Националните планове за адаптация (НПД) да се разглеждат като важен начин за постигане на устойчивост в развитието;

- приетата „Декларация на министрите от Лима за образование и повишаване на осведомеността“ призовава правителствата да включат изменението на климата в училищните програми, а повишаването на осведомеността за климатичните промени - в националните планове за развитие.

С пълния текст на официалното съобщение за резултатите от СОР-20 може да се запознаете тук

http://newsroom.unfccc.int/lima/lima-call-for-climate-action-puts-world-on-track-to-paris-2015

За обсъждане на резултатите от СОР-20 и на сегашните проблеми в България, свързани с климатичните промени, „Коалиция за климата – България“ организира видео-вечер на темаПроменят ли се политиките за промяна на климата“ (повече за програмата може да прочетете тук: http://www.redhouse-sofia.org/Event.aspx?id=12225 ).

Събитието ще бъде в  „Червената къща“ на 17.12.2014 г., сряда, от 18:30 до 21:00 ч. в зала „Пеша Николова“ - ет. 2, вход свободен.

Заповядайте!

 

Проектът “Граждани и експерти за прилагане на зелените закони„ се изпълнява с финансова подкрепа в размер на 114 000 евро, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е чрез повишаване на ангажираността на гражданите с околната среда и участието им при формулирането на политики да постигнем балансирано развитие и устойчиво използване на природните ресурси. https://www.activecitizensfund.bg

Дари