Природозащитници сигнализират екоминистъра Ивелина Василева: Тече скрита приватизация на концесията в ски зона Банско

снимка на Тома Белев

На фона на граждански шествия в няколко града с искания за по-добро управление на националните и природните паркове, днес експерти на платформата „Зелени закони“  и коалицията от неправителствени организации и граждански групи "За да остане природа в България" Тома Белев и Александър Дунчев предоставиха на Министъра на околната среда и водите Ивелина Василева нови данни за нарушения, засягащи Национален парк „Пирин“. Срещата бе инициирана от "Зелени закони" във връзка с правен анализ, който разкрива мащабна схема за разграбване на държавното имущество в ски зона Банско. Това са новоустановени нарушения,  в допълнение към тези, вече обявени на обществеността. Схемата показва, че не само банката, свързана с концесионера може да бъде източвана, както бе оповестено в публичните медии, но чрез офшорни фирми могат да бъдат разграбвани незаконно и държавните активи в концесионираната ски зона.

Правният анализ е изготвен въз основа на доклад на Сметната палата от 08.10.2013 г.[1] и Решението за ски зона Банско на кабинета Орешарски от 22.12.2014 г.[2], от които се установява, че в концесионната площ на ски зоната има 18 броя ски писти, 12 броя лифтове и влекове, една писта за биатлон и 51 броя сгради и обекти на техническата инфраструктура. Съгласно чл. 15, ал. 2 от Закона за концесиите[3] тези обекти, доколкото попадат в концесионната площ, трябва да са собственост на държавата от момента на тяхното възникване. При проверка по изпълнение на препоръките на одит на Сметната палата през 2013 г. е установено, че в нарушение на тази разпоредба и на концесионния договор за ски зона Банско част от тези обекти, включително 1 лифт, 1 влек и 13 технически съоръжения, се водят собственост на трети лица, вместо собственост на държавата. Нещо повече, от решението на кабинета Орешарски една година по-късно става ясно, че в края на 2014 г. собственост на трети лица са станали още 2 лифта и един влек.

Най-скандална е приватизацията на лифтовете "Чалин валог" и "Платото ", построени съответно през 2007 г. и 2011 г., като вторият лифт дори не е предвиден в концесионния договор.  От доклада на Сметната палата става ясно, че двата лифта са станали собственост на Маренго Трейдинг ЕООД, един от акционерите в Юлен АД и собственост на регистрираната в Кипър офшорка "Маренго трейдинг лимитед". Като собственост на Маренго Трейдинг ЕООД се води и влек "Чалин валог", за който проверка на Окръжната прокуратура в Благоевград[4] по данни на МОСВ установява, че влекът не е предвиден в концесионния договор и е изграден в нарушение на Закона за опазване на околната среда. Въпреки, че е върху обекта на концесия и в обхвата на концесионното право на Юлен АД, ски-влек "Старата писта" се води притежание на "Интер спорт Банско" ЕООД, лична собственост на Мая Христоскова - изпълнителен директор на Юлен АД.  

През 2014 г. силна подкрепа за скритата приватизация на съоръженията в концесията от офшорката Маренго Трейдинг дава и министъра от ДПС Станислав Анастасов, който с писмо изх. № ОВОС-24/04.08.2014 г.[5] позволи на Маренго Трейдинг ЕООД да подмени три седалковия лифт "Шилигарника - Тодорка" с нов шест седалков лифт в нарушение на концесионния договор с Юлен АД. С това решение Министърът от ДПС всъщност предоставя безсрочно право на строеж на офшорната фирма в рамките на концесията на Юлен АД и на територия изключителна държавна собственост. Триседалковият лифт е закупен през 2002 г. от Юлен АД без конкурс от държавната фирма Академика към Министерството на образованието с цел изпълнение на концесионните задължения, но още същата година е препродаден на Маренго трейдинг.

Природозащитниците обръщат внимание на екоминистъра, че началната станция на кабинковия лифт от гр. Банско до м. Бъндеришка поляна се намира извън границите на Националния парк Пирин, което поставя под въпрос правото на държавата да придобие собственост върху цялото съоръжение.

Основната причина за незаконната приватизация на ски съоръженията от концесията за ски зона Банско е фактът, че държавата все още не е издала нито един акт за държавна собственост на изградените сгради, съоръжения и закупена техника в ски зона Банско. Вече две години не се изпълнява  разпореждането на Сметната палата за предприемане на действия за уреждане на държавната собственост върху съоръженията по концесията, поради което същите се водят в ДМА на фирмата Юлен АД, участват в нейният капитал, и като такива могат да участват в различни разпоредителни сделки. На практика, това, което се случва с концесията за ски зона Банско, е все едно да сме отдали под наем къщата си на Юлен АД, фирмата да построи преддверие, което да се заведе собственост на наемателя и след приключване на договора за наем, ние да не можем повече никога да влезем в къщата си без съгласието на бившия наемател.

Екипът на „Зелени закони“ и Коалицията "За да остане природа в България" считат, че чрез тези неправомерни продажби и допуснати строежи през годините служителите на Министерството на околната среда и водите, Дирекцията за национален строителен контрол и Община Банско са позволили държавата да бъде ощетена, а концесионния договор да бъде многократно нарушен от концесионера Юлен АД. Така основните съоръжения в ски зона Банско в Националния парк Пирин могат да останат завинаги собственост на частни фирми, вместо собственост на държавата, както повелява Закона за концесиите. По този начин е извършено скрито "източване" на Юлен АД и де факто незаконна приватизация на територии от Националния парк Пирин.

Изготвеният от експертите Тома Белев и Александър Дунчев „Анализ на собствеността на трети лица в ски зона Банско“ бе представен на министър Ивелина Василева  на работна среща, организирана по искане на Зелени закони. В резултат от срещата бe поет ангажиментът анализът да бъде препратен от МОСВ към Междуведомствената работна група за Банско в Министерския съвет.

Природозащитниците настояват въпросът със собствеността на ски съоръженията и сградите в рамките на концесията за ски зона Банско да бъде част от задълженията на междуведомствената работна група. Той трябва да се включи в нейния окончателен доклад, който да установи защо съоръженията не са актувани и дали продажбата им на трети лица не е нарушение на закона, предполагащо разваляне на концесионния договор.

 

[3] Чл. 15. (2) от Закона за концесиите Приращенията и подобренията върху обект на концесия, включително върху негова принадлежност, които са публична държавна или общинска собственост, стават собственост на държавата, съответно на общината, от момента на възникването им.

Коментари

Влез или се регистрирай, за да можеш да коментираш

 


Проектът "Да си спомним да общуваме: граждани и политици в диалог по политиките за опазване на околната среда" се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е чрез повишаване на ангажираността на гражданите с околната среда и участието им при формулирането на политики да постигнем балансирано развитие и устойчиво използване на природните ресурси. https://www.activecitizensfund.bg

Дари