Ветото на президента върху промените в Закона за насърчаване на инвестициите спря лобистските поправки

снимка на Александър Дунчев

Една седмица след изпратения от Коалиция „За да остане природа“ и Инициатива „Зелени закони“ призив за президентско вето върху лобистките поправки в Закона за насърчаване на инвестициите (ЗНИ), президентът Румен Радев издаде указ, с който по силата на чл. 101 от Конституцията върна закона за повторно обсъждане в Народното събрание (НС). Призоваваме депутатите да подкрепят ветото, ако се стигне до прегласуване.

Мотивите в президентското вето са изключително силни и напълно отразяват представените аргументи в гражданските писма и петиции срещу приетите преди седмица от ГЕРБ, ДПС и ИТН незаконни поправки в ЗНИ, с които бяха променени и още три други закона - Закона за опазване на околната среда (ЗООС), Закона за устройство на територията (ЗУТ) и Закона за енергия от възобновяеми източници (ЗЕВИ). Въпросните промени имат за цел осигуряване на „бърза писта” за най-опасните за хората и природата и с най-голям корупционен риск инвестиционни проекти в държавата (вкл. магистрали, АЕЦ, ТЕЦ, заводи и депа за отпадъци, кариери, газопроводи и т.н.), но не чрез увеличаване капацитета на държавните институции, а чрез елиминиране на екологичните и устройствени процедури по ЗООС и ЗУТ, както и чрез незаконна държавна помощ за инвеститорите. Скритата цел е по-бързото и безпроблемно усвояване на бюджетните и евро-средствата за тези проекти от приближени на партиите фирми. Самите поправки бяха прокарани чрез невиждано бързо и незаконно изменение между първо и второ четене на Закона за насърчаване на инвестициите, без да бъдат обсъдени в ресорните комисии в НС и с ресорните министерства, включително чрез извънредно заседание късната петъчна вечер на 19 април, със само 96 гласа „за".

Сега, след като президентът уважи гражданския призив за вето, единственият риск спорните поправки в ЗНИ да бъдат прегласувани е, ако законът бъде включен за ново обсъждане в утрешното или в друго извънредно заседание на това НС до закриването му след изборите. Но дори в този случай, ветото на Радев е сериозен удар срещу внесените през задната врата поправки в ЗНИ на ГЕРБ и ДПС, защото съгласно чл. 101, ал. 2 от Конституцията върнатия за прегласуване закон може да бъде приет повторно само с мнозинство от поне 121 гласа. Тъй като ГЕРБ, ДПС и ИТН имат само 116 депутата, това означава, че ако ППДБ, БСП, Възраждане и независимите депутати единодушно подкрепят президентското вето, незаконните поправки ще пропаднат напълно!

Както се сочи и в президентското вето, единственият начин ЗНИ, ЗООС, ЗУТ и ЗЕВИ да бъдат променени законосъобразно е чрез внасянето на въпросните депутатски предложения по регламентирания в Правилника на НС ред – чрез отделен законопроект, който да бъде подложен като всички други законопроекти на обществено обсъждане, съгласуване с институциите, разглеждане от компетентните комисии в НС, както и чрез гласуване на първо и второ четене.

Президентското вето защитава икономиката и финансовия интерес на държавата, защото с връщането на ЗНИ за ново обсъждане и прегласуване се избягва риска от нова наказателна процедура от страна на Европейската комисия за нарушаване на редица регламенти и директиви, както и от спиране на европейското финансиране по Националния план за възстановяване и устойчивост за всички национални проекти, които незаконните промени засягат.

Експертите на инициатива „Зелени закони“ припомнят, че сред най-съществените нарушения на европейските правила и принципите на правовата държава, които са допуснати с приемането от НС на спорните промени, са удължаване давността на решенията да не се извършва ОВОС” от 5 на 10 години, както и въвеждането на „мълчаливо съгласие” за преценката на решенията при оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС). Също така, след като през май 2022 г. депутатите от 47-мото НС приеха в ЗООС втората съдебна инстанция при обжалването на ОВОС и екологични оценки за обекти от “национално значение” да се върне през юли 2024-та, сега наследниците им от 49-тото НС отмениха това решение, нарушавайки отново правата на гражданите за достъп до правосъдие и до чиста околна среда. Освен нарушения на европейските директиви, всички тези промени нарушават и чл. 15 на Конституцията на Република България, изискващ осигуряване опазването и възпроизводството на околната среда и поддържането и разнообразието на живата природа като висша конституционна ценност и обществено право. Това означава, че вместо да засилват екологичния и обществен контрол върху най-опасните и най-значимите за обществото инвестиционни проекти, с промените депутатите го занижават. 

С измененията в ЗУТ пък се нарушава принципът на местното самоуправление, който също е гарантиран в Конституцията, тъй като с решение на областен управител или министър ще може да се изменят служебно общите устройствени планове на общините, без участието и в противовес на интересите на общинските власти и местната общественост.

Призивът за вето до президента е изпратен и от десетки граждани и организации, както и под формата на гражданска подписка

Освен всичко друго, с промените в ЗЕВИ се облагодетелстват преференциално инвеститорите във вятърна енергия, като с прокараните между първо и второ гласуване промени в ЗНИ се разрешава и продажбата на държавни имоти и активи на държавните предприятия без търг, и то на занижени цени - по данъчна оценка. С последното на практика се въвежда нова схема за държавна помощ, за която липсва нотификация от ЕС. В същото време, спорният начин на определяне на пазарните цени от държавните институции в момента се оспорва от ЕК в дело С-632/23 на Европейския съд срещу България, касаещо заменките на гори за периода 2007-2009 г. 

В крайна сметка, в последния работен ден на 49-то НС на 30.04.2024 г., президентското вето е прието с 10 на 9 гласа в Комисията по икомоическа политика и иновации, след което ветото е прието и в зала със 108 на 99 гласа, като за него гласуваха всички налични депутати на ППДБ, Възраждане, БСП и ИТН, а против - ГЕРБ и ДПС. При този резултат спорните промени са отменени изцяло.

Коментари

Влез или се регистрирай, за да можеш да коментираш

 


Проектът "Да си спомним да общуваме: граждани и политици в диалог по политиките за опазване на околната среда" се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е чрез повишаване на ангажираността на гражданите с околната среда и участието им при формулирането на политики да постигнем балансирано развитие и устойчиво използване на природните ресурси. https://www.activecitizensfund.bg

Дари