Пробват тайно да разрешат ново строителство, лов и дърводобив в Национален парк "Пирин"

снимка на Марта Златева

Коалицията от неправителствени организации и граждански групи "За да остане природа в България" и платформите за дебат и участие „Прозрачни планини“ и „Зелени закони“ предупреждават, че в подготвяния нов план за управление на Национален парк Пирин се разрешават ново строителство на ски съоръжения, пътища и писти, добив на дървесина за пари, лов и пързаляне с моторни шейни. Всичко това е забранено от Закона за защитените територии и решенията на ЮНЕСКО - Пирин е част от световното природно наследство на ООН. Можете да прочетете предлагания план в прикачения документ.

Отгоре на това фирмата „Пролес инженеринг“ ООД, която разработва новия план за управление на Пирин с европейски пари и по поръчка на дирекцията на Национален парк "Пирин", прави всичко възможно да не допусне до дискусията организациите, които се противопоставят на тези идеи. Тези планове са прокарвани предимно от общините Банско и Разлог и концесионера на ски зона Банско „Юлен“.

Утре, четвъртък, 18 декември 2014 г. в голфклуб до Разлог „Пролес инженеринг“ организира семинар дискусия на дългосрочните цели и ограничения, норми, режими, условия и препоръки за осъществяване на дейностите.

Едва във вторник, 16 декември 2014 г., само ден и половина преди дискусията, на сайта „Пролес инженеринг“ беше публикувана документацията, отнасяща се до режимите, нормите и препоръките в новия план.

Става ясно, че планът включва „създаване на по-добри възможности и услуги на нивото на най-добрите практики за развитие на зимни спортове (алпийски дисциплини, дълго бягане, ски-алпинизъм, пързаляне с моторни шейни, хели ски, сноуборд и др.) в съответствие с предложенията на спортни клубове и инвестиционните намерения на общините Разлог, Банско, Симитли и концесионера „ЮЛЕН“ ООД."

Въведени са 3 зони, в които е разрешено ново строителство: "специална буферна зона", "зона за туризъм" и "зона на хижите, административните центрове за управление и поддръжка на парковете и спортните съоръжения".

Припомняме, че след множество писма на граждани през 2011 г. екоминистърът Нона Караджова призна публично, че концесионерът на ски-зона Банско „Юлен” АД ползва (т.е. е изсякла и отнела от национален парк Пирин) с около 650 декара повече от разрешеното от концесията. Това означава, че около 40% от ски зоната на практика е незаконна и сега се прави опит не само нарушенията да се узаконят, но и да се увеличи многократно заграбването на националното природно богатство. 

Отделно се планира в "зоната за опазване на горските, високопланинските тревни, езерни и речни екосистеми" и "зоната за ограничено човешко въздействие" да се разреши "подборното ловуване", което да поддържа „дивечови запаси при определени възрастова структура, полово съотношение и трофейни качества".

Опазването на националното и световното богатство на Пирин е гаранция за дългосрочно устойчиво развитие на района.

Коалицията „За да остане природа в България“, „Прозрачни планини“ и „Зелени закони“ призовават всеки гражданин, който се интересува от съдбата на Пирин, да вземе участие в изработването на новия план за управление на Национален парк "Пирин" със становище или предложение. “Прозрачни планини“ вече събира граждански предложения на специално разработена за тази цел електронна платформа.

Какво още планират да направят в Национален парк "Пирин":

- Ново строителство и ремонт на ски съоръжения, пътища и писти в ски-зона с център Банско и Добринище;

- Ремонт и разширение на езерото, ползвано от системата за техническо оснежаване на пистите

- Изграждане на допълнително водохващане за нуждите на езерото, ползвано от системата за техническо оснежаване на пистите;

- Изграждане на кабинков лифт до м. Шилигарника над Банско

- Подмяна на лифта до хижа „Безбог“ с кабинков.

 

Прикачени файлове

 

Проектът “Граждани и експерти за прилагане на зелените закони„ се изпълнява с финансова подкрепа в размер на 114 000 евро, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е чрез повишаване на ангажираността на гражданите с околната среда и участието им при формулирането на политики да постигнем балансирано развитие и устойчиво използване на природните ресурси. https://www.activecitizensfund.bg

Дари