Промените в Наредба 26 за директните продажби на МЗХ – стъпки в правилната посока

снимка на Йордан Великов

В началото на юни, след дълго съгласуване със службите на ЕК, МЗХ най-после въведе в сила дългоочакваните промени в Наредба  26/2010[1] касаеща директните продажби на собствена продукция от земеделските стопанства. Основните промени увеличават количествата и делът на собствената продукция от мляко, пчелен мед и пчелни продукти, яйца  от кокошки и пъдпъдъци, прясна и охладена морска и сладководна риба прясно месо от птици и зайци, които стопаните могат да продават пряко на крайни потребители в две съседни административни области на България. Въвежда се възможност за използването на мобилни мандри и хладилни витрини, каквито досега не бяха позволени.

В наредбата липсва обосновка как са изчислени количествата разрешени за директни продажби, и защо изобщо се запазват ограничения върху количествата на продажбите и делът им от собствената продукция на стопанството. Вероятно е скоро да се наложи преизчисляване на абсолютните прагове за да съответстват на определенията за малко стопанство и семейно стопанство, които към момента са в процес на разработка, и които трябва да станат едни от основните ориентири за прилагането на ОСП в България.

Не е ясно дали и как ограниченията на наредбата ще се прилагат при дейността на регистрирани Групи или Организации на малки производители. Неясни остават и въпросите свързани с износа на продукция в съседни на България страни, а този въпрос е от изключително значение в случай че производителите, респективно - техните организации, решат да произвеждат и търгуват на съседни пазари в Сърбия, Македония, Гърция или Румъния, с биологични суровини или качествени храни (Quality Foods[2]), както са определени в законодателството на EС.

При всички случаи, за целите на устойчива и последователна политика за (а) секторното развитие на земеделието, (б) безопасността на храните и (в) общото развитие на селските райони, МЗХ следва да прави предварителен анализ на очакваните социални, икономически и екологични резултати и въздействия на въвежданата нормативна база, както и ефективно да съгласува конкретните инструменти с останалите инструменти на ОСП прилагани в България.

 

[1] Наредба № 26 от 14 октомври 2010 г. За специфичните изисквания за директни доставки на малки количества суровини и храни от животински произход

Коментари

Влез или се регистрирай, за да можеш да коментираш

 


Проектът "Да си спомним да общуваме: граждани и политици в диалог по политиките за опазване на околната среда" се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е чрез повишаване на ангажираността на гражданите с околната среда и участието им при формулирането на политики да постигнем балансирано развитие и устойчиво използване на природните ресурси. https://www.activecitizensfund.bg

Дари