Публична дискусия „Промените в Закона за горите – 6 месеца по-късно“ на 10 март 2016 г..

снимка на Бояна Василева

Утре (10 март 2016 г.) от 16.00 до 18.00 часа в зала Пеша Николова в Центъра за култура и дебат "Червената къща" ще се проведе публична дискусия „Промените в Закона за горите – 6 месеца по-късно“.

Очакваме на срещата МЗХ да представи информация за предприетите към момента мерки от законовите промени, както и да бъдат обсъдени по-нататъшни възможности за устойчивото управление на публичните гори – например, при планирането и отчитането на държавните предприятия, провеждането на сечите в горите и ограничаване на незаконните практики. От страна на „Зелени закони“ ще представим опит и предложения за повишаване на прозрачността при управлението на горите и за по-ефективно прилагане на изискванията на чл.6 на Регламент (ЕС) № 995/2010, имащи за цел да ограничат незаконния дърводобив и предлагането на пазара на Общността на незаконно добит материал.

Водещи експерти от страна на инициатива „Зелени закони“ ще бъдат инж. Тома Белев и инж. Александър Дунчев. Модератор на дискусията ще бъде Пролет Велкова, журналист от Дарик радио.

Вход свободен.

Заповядайте!

Дискусията ще се предава и на живо тук.

 

Проектът “Граждани и експерти за прилагане на зелените закони„ се изпълнява с финансова подкрепа в размер на 114 000 евро, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е чрез повишаване на ангажираността на гражданите с околната среда и участието им при формулирането на политики да постигнем балансирано развитие и устойчиво използване на природните ресурси. https://www.activecitizensfund.bg

Дари