Среща за промени в ЗУТ с експерти на МОСВ и МРРБ

снимка на Тома Белев
Автор: 
Тома Белев

В отговор на писмо от Зелени закони на 3 ноември се проведе среща по повод поставянето през октомври от Комитета на Орхуската конвенция към българското правителство на краен срок декември 2015 г. за  промени в Закона за устройство па територията (ЗУТ) с разпоредбите на чл. 9, ал. 2 и 3 от Орхуската конвенция. Пред експерти на МОСВ и МРРБ бяха представени предложения на НПО за законодателни промени (приложени). Според експертите на министерствата тези предложения трябва да бъдат инкорпорирани в протичащия процес на промени в ЗУТ, който има за цел към края на 2016г промените да са приети. Срокът от Орхуската конвенция обаче е 2015г, а критиките към българското законодателство са въведени с решение на комитета от 2012г. В резултат от срещата очакваме предложенията на НПО да се разжгледат от работния комитет, дискутиращ промени в ЗУТ.

Прикачени файлове

 

Проектът “Граждани и експерти за прилагане на зелените закони„ се изпълнява с финансова подкрепа от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия в рамките на Програмата „Активни граждани България“ по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 - 2021 г. https://www.activecitizensfund.bg