Становище на Зелени Закони за предлагания проект на план за управление на НП Пирин

снимка на Вера Стаевска

От "Зелени закони" внесохме негативно становище за предложения за обществено обсъждане проект на план за управление на НП Пирин, разработен от фирма "Пролес Инженеринг" като изпълнител на обществена поръчка № 01135-2012-0003 за 1.7 милиона лева. Множеството проблеми в текста сочат, че предлаганите от проекта цели и режими на управление противоречат на научните данни  и с това говорят за изпълнение на поръчка, различна от обществения интерес за управление на НП Пирин. Становището е прикачено към публикацията като сканиран документ.

Общественото обсъждане се провежда днес, 24 юли, в работен ден и отпускарски сезон, в град Банско и много от хората с мнения не можахме да отидем, а аргументирани негативни мнения в писмен вид са подали над 100 учени, граждани, НПО и институции. По този повод внесохме освен до възложителя (Дирекцията на НП Пирин в гр. Банско) становището си и до Министъра на околната среда и водите. Обърнахме внимание е на факта, че проектът е от 4999 страници, а срокът за изготвяне на становища беше от минималния позволен от закона срок - 1 месец.

В обобщение, общо 16-те страници на нашето становище доказват с цитати и примери от заданието и проекта, че предлаганият за обществено обсъждане резултант е некачествен и не отговаря на изискванията на обществената поръчка за план за управление на Национален парк Пирин. Основните тези, по които сме приложели конклетни примери, са:

"Становището ни е, че обществената поръчка е изпълнена некачествено и проектът трябва да бъде върнат от възложителя на изпълнителя за преработка, поради 3 основни проблема:

  1. Неизпълнение на основни компоненти на техническата документация и заданието за обществената поръчка № 01135-2012-0003
  2. Изводи и препоръки за режими на управление, които противоречат на теренните данни и водят до съмнение за изпълнение на поръчка, различна от обществения интерес за управление на НП Пирин
  3. Неспазване на законовите изисквания за провеждане на процедури по екологична оценка и оценка на съвместимостта на проекта за план, който включва конкретни проекти за инвестиции и строителство."

Коментари

Влез или се регистрирай, за да можеш да коментираш

 


Проектът "Да си спомним да общуваме: граждани и политици в диалог по политиките за опазване на околната среда" се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е чрез повишаване на ангажираността на гражданите с околната среда и участието им при формулирането на политики да постигнем балансирано развитие и устойчиво използване на природните ресурси. https://www.activecitizensfund.bg

Дари