Становище за Закона за горите предлага 11 спешни мерки

снимка на Вера Стаевска

Проект "Зелени закони" на Сдружение за изследователски практики подкрепя становището относно публикувания на интернет-сайта за обществени консултации на Министерски съвет проект на ЗИД на Закона за горите, изготвено от Коалицията "За да остане природа в България". Становището подкрепя идеята на предлаганите промени, но и формулира важни допълнителни мерки за по-нататъшно развитие на горската реформа чрез:

 1. Централизирана система за проследяване движението на добитата дървесина
 2. Ограничаване износа на незаконна дървесина
 3. Ограничаване срока на позволителните за сеч в горите
 4. Ограничаване на дейностите в горите в нощните часове
 5. Конфискация на всички средства при незаконен дърводобив
 6. Съгласие на всички собственици за сеч в частни имоти
 7. Продажбата на дървесина от централни складове
 8. Премахване на възможността за дългосрочни договори за дърводобив
 9. Задължително използване на електронни превозни билети
 10. Създаване на административна отговорност от управителите на фирми, чиито служители извършват нарушения в горите.
 11. Пълна прозрачност на планираните и извършените дейности за управление на горите

От гледна точка на институционални решения в горския сектор, становището предлага:

 1. Независимост на Изпълнителна Агенция по Горите 
 2. Ясна отговорност на участниците в дърводобивния процес
 3. Финансово стимулиране на служителите по контрола и опазването на горите
 4. Публичност на пазарните оценки при продажба на публични гори
 5. Забрана за превишаване на средногодишното планирано ползване
 6. Повишаване на възрастта на горите при провеждане на възобновителни сечи

Пълният текст на становището е придоставен в приложения документ.

Прикачени файлове: 
PDF icon stanovishte_zakon_za_gorite_20052015.pdf

Коментари

Влез или се регистрирай, за да можеш да коментираш

 


Проектът "Да си спомним да общуваме: граждани и политици в диалог по политиките за опазване на околната среда" се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е чрез повишаване на ангажираността на гражданите с околната среда и участието им при формулирането на политики да постигнем балансирано развитие и устойчиво използване на природните ресурси. https://www.activecitizensfund.bg

Дари