Столичен Общински съвет иска да бъде инициатор на решаването на проблемите в ПП Витоша

снимка на Бояна Василева

На 18 февруари 2016 г. (четвъртък) инициативата „Зелени закони“ проведе работна среща на тема „Бъдещото на Витоша“ с общински съветници на Столична община. Шест месеца след дебата „Бъдещето за Витоша“ , организиран от Зелени закони преди местните избори, се дискутира връщането от МОСВ за преработка на проекта с актуализацията на План за управление на ПП Витоша, както и проблемите с приватизираните лифтове и опасните инциденти в ски-зона „Алеко“ от последните месеци. Всички политически групи от Столичен общински съвет заявиха готовност да се включат в общинска работна група, която до 1 седмица да започне работа по установените проблеми.

В работната среща участваха общинските съветници: Лорита Радева и Анатоли Илиев (ПП ГЕРБ), Иван Велков (ПГ - 5), Марта Георгиева и Стефан Марков (ПП РБ), Милка Христова (БСП) и Анета Григорова (Сердика). Позицията на Зелени закони бе представена от Тома Белев. Участие взе и Любомир Костадинов от WWF.

От страна на Зелени закони бяха представени проблемите, върху които СОС може да работи:

 1. Необходимостта да се пусне в експлоатация построената Пречиствателна станция за отпадни води на център Алеко (ПСОВ „Брезовица”). В момента отпадните води на център Алеко (Хотелите „Простор“, „Морени“, „Аглика“, хижа“ Алеко“, гостоприемница „Мотен“ База на ПСС, и V-та лифтова станция „Симеоново-Алеко“) поради амортизация на канализационната мрежа не са доведени до ПСОВ и се заустват директно в прилежащи потоци;

 2. По въпроса за достъпа на туристи от София към ПП Витоша бе предложено:

  • Да се осигури достъп за туристи, включително и за велосипедисти и през делнични дни чрез градски транспорт (автобуси, лифтове);

  • Да се осигури чрез градския транспорт достъп до център „Златните мостове“ през работните дни и през зимата;

  • Столична община не е собственик на нито един лифт в ПП Витоша. Столична община (СО) би могла да поиска от държавата да стопанисва влек „Заека“, собственост на Министерството на спорта, който е изключитлено подходящ за ски-обучение на деца и юноши;

  • Лични превозни средства – бяха представени различни допустими модели за управление на трафика от лични автомобили според действащия План за управление на парка. Дискутира се нуждата да се регулира достъпът на лични МПС чрез система на контрол на запълване на съществуващите паркинги, като така се ограничи навлизането на лични МПС в парка. Към момента има забрана от СО за преминаване на лични МПС в ПП Витоша от 11.00 до 14.00 през събота и неделя, която не е ефективна, защото не отчита дали има свободни парко места или не и сме свидетели на претоварване на парка с лични МПС. От друга страна забрана за достъп има и в случаи, при които има много свободни места в паркингите, а няма осигурен друг достъп. За налагането на каквато и да е била забрана за ползване на ЛМПС е нужно първо да се осигури алтернативен достъп до планината чрез градския транспорт.

  • Бе спомената и нуждата да се обсъди бъдещето на товарния лифт към хижа “Академик”, собственост на НСА. При евентуално решение в посока на осъвременяването му, би могло да се потърси възможност той да стане собственост на СО, с оглед използването му за превоз на пътници и улесняване достъпа до високата част на парка откъм Железница;

  • Лифт Княжево би могъл да се възстанови чрез средства от ОПОС 2014-2020, ако беше общински. Той в момента е в изключително лошо състояние, опасен, сградите са занемарени, а при ключовото му значение за западна София, СОС би трябвало да помисли за варианти за възстановяването му. СОС би могъл да нареди премахване поради това, че той е негоден, спрян и опасен от опъна на въжетата – тогава би се отворила възможност за последващо възстановяване.

 1. Обсъди се и въпросът с неработещите съоръжения в ски център Алеко и на Конярника, както и правомощията на Общината, включително възможността да се инициират разговори с настоящия им собственик за връщането им в патримониума на общината с оглед осигуряване на ползването им от гражданите и връзката им с общинския градски транспорт.;

 2. Бе обсъден фактът, че предвид всички имоти на СО в ПП Витоша, СО е най-голям собственик на сгради в парка. Общинските съветници заявиха желание да се възстановят и/или да се направят ПЧП (Публично-частно партньорство) и с цел на доставяне на нови услуги да придобият и нови функции (образование, почивка и др.)

На работната среща общинските съветници заявиха, че СОС до една седмица ще сформира работна група за ПП Витоша, която да работи по тези проблеми. Идеята е СОС да стане дългосрочен инициатор на решаване на проблеми на ПП Витоша, както и да е участник и медиатор при вземането на такива решения, като участниците в срещата заявиха, че предложения и информация от НПО експерти ще бъдат необходими в този процес и за в бъдеще.

Коментари

Влез или се регистрирай, за да можеш да коментираш

 


Проектът "Да си спомним да общуваме: граждани и политици в диалог по политиките за опазване на околната среда" се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е чрез повишаване на ангажираността на гражданите с околната среда и участието им при формулирането на политики да постигнем балансирано развитие и устойчиво използване на природните ресурси. https://www.activecitizensfund.bg

Дари