Стратиева и Дунчев с решение за ЗООС и правото на обжалване на екооценки за големи национални обекти

снимка на Вера Стаевска

Депутатите Зорница Стратиева и Александър Дунчев внесоха преди седмица нов вариант за компромисен законопроект за промени в ЗООС, който все пак да предвижда достъп до втора инстанция на съдебно обжалване за всички екооценки. Проектът предвижда кратки срокове за разглеждане на делата за "национални обекти", заради основната съпротива срещу пълния достъп до правосъдие - аргументът, че обжалването бави "приоритетни проекти на правителството".

От "Зелени закони" отново твърдо настояваме за достъп до втора инстанция при всички дела по ЗООС и подкрепяме компромисния вариант на Дунчев и Стратиева, гарантиращ бързо производство. Напомняме, че логиката на държавното управление би трябвало да следва интереса на гражданите и гарантиране на законността и конституционните права - включително правото на здравословна околна среда. Тази логика не трябва да следва реализация на бизнес проекти на всяка цена. Предупреждаваме, че ако от ЗООС отпадне предложението за връщане на втората съдебна инстанция и новото "правителство на промяната" продължи с "бетониране" на сегашната порочна практика за ограничаване на жалбите срещу правителствени проекти, то гражданското общество ще премине отвъд становищата - към протести.

Спорът около това "да бъде и ли да не бъде" втората инстанция при дела за Оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) противопоставя принципа на достъп до правосъдие като гаранция за опазване на природата и бизнес логиката за бързо осъществяване на проекти. От "Зелени закони" напомняме подкрепата от 30 организации да първото от становището ни през януари, особено при големи инфраструктурни проекти, които изискват значими обществени инвестиции и потенциално имат по-големи въздействия върху средата.

След като през януари новото управляващо мнозинство даде сигнал, че ще отстъпи пред бизнес логиката и ще запази "поправката ГЕРБ" от 2017г., с която се отмени правото на гражданите на обжалват на втора инстанция проекти, за които правителството е решило на закрито заседание и без обосновка, че са "национални обекти". Подкрепата на настоящото мнозинство за логиката на ГЕРБ, че управляващиге осъществяват проектите си независимо от екологичните възражения и мнението на обществото, е притеснителна. Всякакви аргументи за това, че законовото право на обжалване забавя инвестиционния процес би трябвало да се решават с подобряване на съдебните процедури и срокове, а не с ограничаване на правото на гражданите до правосъдие.

Законопроекта на Александър Дунчев и Зорница Стратиева можете да прочетете тук .

Становището на 30 неправителствени организации, включително инициативата "Зелени закони" на Сдружение за изследователски практики - тук.

Прикачени файлове: 
Файл predl.n.p.stratieva-dunchev.docx

Коментари

Влез или се регистрирай, за да можеш да коментираш

 


Проектът "Да си спомним да общуваме: граждани и политици в диалог по политиките за опазване на околната среда" се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е чрез повишаване на ангажираността на гражданите с околната среда и участието им при формулирането на политики да постигнем балансирано развитие и устойчиво използване на природните ресурси. https://www.activecitizensfund.bg

Дари