Строеж върху дюна в плаж „Смокиня – юг“

снимка на Вера Стаевска

Нов строеж в рамките на забранен за строителство период през летния туристически сезон и върху дюни -този път на плаж "Смокиня - Юг" бе сигнализиран от граждани. Докато няма актуализирани карти на дюните и по-добра защита от строителство на най-близките до морето зони от Закона за устройство на Черноморското крайбрежие (ЗУЧК), тези случаи ще продължават да са норма, а не изключение, за отношението в България към природата по Черноморието.

Все още очакваме работна среща, която депутатите обещаха за изработване на адекватни промени в ЗУЧК при дебата с граждани на 18 май - запис тук https://www.facebook.com/sdruzheniezaizsledovatelskipraktiki/videos/633251678652128

 

Изпратихме следното искане за незабавна проверка на плажа "Смокиня - юг" и очакване реакцията на Министерството на туризма:

До: Илин Димитров, министър на туризма

 

Относно: Строеж върху дюна в плаж „Смокиня – юг“

 

Уважаеми г-н министър,

Граждански сигнали съобщиха за строителство на заведение в рамките на плаж „Смокиня – юг“. Сградата, видно от приложените фотографии, се намира върху дюна. Поземленият имот е с номер 67800.54.154

Молим да инициирате незабавни:

  1. проверка за статута на строителството в зоната на концесията на плажа и
  2. процедура по актуализация на специализираната карта на дюните в плаж „Смокиня – юг“ въз основа на правомощията си по чл. 6 (10) от ЗУЧК, като ни уведомите за датата на започване на процедурите.

 

Приложение: 7 бр. фотографии.

Прикачени файлове: 
PDF icon zelenizakoni_mt_stroej_plaj_smokinya_05062023.pdf

Коментари

Влез или се регистрирай, за да можеш да коментираш

 


Проектът "Да си спомним да общуваме: граждани и политици в диалог по политиките за опазване на околната среда" се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е чрез повишаване на ангажираността на гражданите с околната среда и участието им при формулирането на политики да постигнем балансирано развитие и устойчиво използване на природните ресурси. https://www.activecitizensfund.bg

Дари