Управляващи и граждански организации ще дискутират реформата в горския сектор

снимка на Иван Радев

Публична дискусия на тема “Самостоятелност и единност на агенцията по горите като политическо ведомство”, съорганизирана от коалицията от природозащитни организации и групи „За да остане природа“, инициативата „Зелени закони“, КТ Подкрепа, Съюз на лесовъдите в България (СЛБ), Асоциация „Общински гори“ (АОГ), Асоциация на дърводобивните фирми, Национална федерация на ловците на трюфели в България (НФЛТБ), Национален съюз на българските ловци на трюфели (НСБЛТ), БУЛПРОФОР, Българска ловна асоциация, Български ловно-рибарски съюз.

 

Срещата ще се състои на 17 януари (понеделник от 13 до 15 ч. в хотел „Балкан София“.

 

За участие в дискусията са поканени премиерът Кирил Петков, ресорните министри, представители на парламентарните групи, както и  възможно най-широк кръг професионални групи, работещи по темите за горите.

 

Срещата се организира като продължение на становищата по темата, подадени от всяка от нашите организации, както до правителството, така и до Народното събрание. С удоволствие прочетохме, че нашият апел за създаване на самостоятелно ведомство (Държавна агенция) на пряко подчинение на Министерския съвет е включен като част от коалиционното споразумение на правителството. Приветстваме факта, че с постановление на министерски съвет от 30 декември е възложено на министъра на земеделието да изготви проект за изменение на Закона за горите в тази посока. Съзнаваме, че преструктурирането повдига и въпроси за кадри и бюджети, но смятаме, че като начало на процеса на трансформация е възможно преструктурирането да се извърши със запазване на нетния брой правителствени служители и без допълнително натоварване на бюджета. 

 

Срещата е със следния планиран дневен ред:

 

13 – 13:05 ч: Представяне на участниците и регламент на срещата: Пролет Велкова (модератор)

13:05 – 13:15 ч: Уводни тези за позицията на кабинета по планираната реформа– представител на Министерски съвет

13:15 – 13: 30 ч: Представяне на позициите на граждански и професионални организации (до 2 минути на участник):

 

1. Социални и политически причини за обединение на горския сектор като едно политическо ведомство, включващо ИАГ, държавните предприятия, Агролеспроект, горската политика и законово регламентиран специализиран контрол. 

– Анелия Иванова, КТ Подкрепа 

2. Значение за дърводобива на бъдещата самостоятелна агенция по горите –  Цветан Цонев, Асоциация на дърводобивните фирми

3. Управление и контрол на ловното стопанство при самостоятелно горско ведомство – Валентин Карамфилов , БЛА

4. Лесовъдската гледна точка към нуждата от самостоятелна горска агенция – Иван Палигоров, СБЛ

5. Важността на самостоятелно управление по горите за местните общности - Тихомир Томанов АОГ

6. Природозащитни аргументи за нуждата от самостоятелна агенция по горите – Добромир Добринов, WWF-България 

7. Необходими функции и звена на новото правителствено звено по горите - Антоний Стефанов, Булпрофор

8. Политически функции на самостоятелна агенция по горите – Вера Стаевска, Зелени закони

 

13:30 – 14:15

- Позиции на участници от изпълнителната власт

- Позиции от представители на ресорните парламентарни комисии

14:15 -15:00 Обща дискусия и заключения (изказвания до 4 минути на участник)

 

Повече информация за нашите становища по темата можете да видите тук:

1. Коалиция „За да остане природа в България“ 

http://forthenature.org/news/4387 

2. КТ Подкрепа https://podkrepa.org/2021/12/pozicia-kt-podkrepa-politika-upravlenie-gorsko-stopanstvo/ 

3. СЛБ http://bulgarian-foresters.org/news/view/132.html 

4. АОГ http://aog-bg.org/?p=4202 

5. БУЛПРОФОР https://www.facebook.com/BULPROFOR/posts/6843643622320229 

 

Снимка: Pixabay.com

 

Коментари

Влез или се регистрирай, за да можеш да коментираш

 


Проектът "Да си спомним да общуваме: граждани и политици в диалог по политиките за опазване на околната среда" се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е чрез повишаване на ангажираността на гражданите с околната среда и участието им при формулирането на политики да постигнем балансирано развитие и устойчиво използване на природните ресурси. https://www.activecitizensfund.bg

Дари