Узаконяването на заменките - коледни подаръци за послушни

снимка на Иван Радев

Министерството на земеделието обяви наскоро, че ще си потърси 80 млн. лева за прочутите заменки, обявени за незаконна държавна помощ от Европейската комисия. Основният ефект от тази мярка ще е да узакони заграбеното, чиято реална стойност е многократно по-голяма.

Сумата от 80 млн. лева е изчислена след оценка, извършена от държавната фирма „Агролеспроект“ ЕООД. Според съобщение на Министерството на земеделието, храните и горите незаконна държавна помощ е открита при 103 от 132 заменки, в периода 2007-2009 г.

В следващите дни инициативата “Зелени закони” ще представи само 10 от заменките, чиято обща стойност е много по-голяма от въпросните 80 млн. лева. Опаковахме ги като коледни подаръци, които послушните ще получат от държавата, т. е. от всички нас. 

Внесохме информация и предложение до министър Десислава Танева да спре раздаването на подаръци и да възложи на независими експерти да оценят реалната щета, която тези схеми са нанесли на държавата.

Всеки от подаръците, които ще представим, ще бъде по-голям от предходния. Започваме с номер 10, който е сравнително скромен - единственият със 7-цифрена сума, останалите са с 8- и 9-цифрени.

Подарък номер 10

Заменките на фирмите „Елкор“ ООД и „Джи ел сат“ ООД, които през 2008 г. придобиват общо 111,1 дка държавни гори в кв. Баларбаши в Благоевград на цени между 7 и 8 лв./кв.м. Към 2019 г. имотът на фирма „Елкор“ ООД с номер 04279.84.132 от 90 дка е разпарцелиран за индивидуално застрояване. Справки от имотния регистър показват, че частните имоти в района са продават на цени от 30 до над 50 лв./кв.м, като добър пример е сделката с намиращия се в близост имот 04279.95.5 (с площ 4,4 дка), който през 2017 г. е продаден за 53 лв./кв.м. Това показва, че само фирма „Елкор“ ООД би трябвало да върне незаконно предоставена държавна помощ в размер от 2 до 4 милиона лева. За сравнение, МЗХГ оценява общата държавна помощ от всички 132 заменки на гори в периода 2007-2009 г. на едва 80 милиона лева.

История на случая:

С Решение на ЕК от 5.09.2014г. относно схема за държавна помощ № SA.26212 (2011/C)  като неправомерна държавна стойност са обявени 132 разпоредителни сделки за замяна на частни и държавни горски парцели през периода 2007 – 2009 г. (заб. решението не обхваща заменките на гори преди 2007 г., както и всички земеделски заменки, имащи обща площ от над 100 000 дка). Съгласно това решение българската държава бе задължена да установи разликите между нормативно определените продажни цени на заменените гори спрямо реалните пазарни цени в района на заменените гори, след което да стартира процедура по възстановяване на държавната помощ при сделките с установени разлики. В резултат на обществения натиск и започналото разследване на ЕК, още през 2009 г. с промени в Закона за горите през същата година заменките на гори бяха прекратени, а за вече заменените държавни имоти бе наложена забрана за промяна на предназначението. За съжаление, тогава бяха отхвърлени предложенията на неправителствените организации и за забрана върху разпоредителните сделки с придобитите от частните фирми държавни гори.  

Още през 2015 г. е изнесена информация, че държавата е направила опит да възложи оценката на заменките чрез методика, която да прикрие незаконната държавна помощ изцяло. Тази методиката бе сходна, на тази по която са извършени самите заменки. След реакция от страна на ЕК, държавата бе задължена да използва методика, която се базира на реални пазарни цени. На 20 ноември 2019 г. МЗХГ обяви, че въз основа на оценителна експертиза от държавната фирма Агролеспроект ЕООД е преценено, че от 132 заменки с обща площ 25 хил. дка, само при 103 заменки е установена неправомерно получена държавна помощ за малко над 80 млн. лв.

Коментари

Влез или се регистрирай, за да можеш да коментираш

 


Проектът "Да си спомним да общуваме: граждани и политици в диалог по политиките за опазване на околната среда" се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е чрез повишаване на ангажираността на гражданите с околната среда и участието им при формулирането на политики да постигнем балансирано развитие и устойчиво използване на природните ресурси. https://www.activecitizensfund.bg

Дари