Вековните гори отново имат нужда от Вашата защита

снимка на Александър Дунчев

Днес е шансът да кажете кои Ваши любими стари гори искате да бъдат строго защитени от сечи.

В цялата политическа суматоха, служебното правтителство прави нов опит да елиминира заповедта на предния агроминистър от 2021 г. за спиране на 30% от планираните сечи във вековните гори. Седмица след като Минитерството на земеделието заяви готовност за защита на вековните гори, вчера са изпратили проекто-заповед до неправителствения горски сектор, с която предлагат отмяната на заповедта от 2021 г. и създаването на „работна група", която може и години да заседава, докато бъдат изсечени и последните вековни гори в България.

За да спрем този пореден опит да ни излъжат под натиска на големите фабрики, нека всички заедно с писмо изискаме от Министерството на земеделието следното:

  1. Да не отменя Заповедта от 2021 г. за защита на гори над 100 години, докато не постигне Европейската цел от строга защита на 10% от българските гори.
  2. Работната група да разгледа приоритетно картираните от WWF вековни гори и определените стари гори по линия на FSC-горската сертификация.
  3. Работната група да разгледа конкретни наши предложения за включване на списъците с вековни гори за строга защита.

Аз вече изпратих приложеното ПИСМО, което може всеки от Вас да използва и изпрати до МЗ. С него настоявам да бъдат защитени любимите ми 3 вековни гори в близост до парк Витоша, в община Самоков, с детайлна обосновка, данни и линкове с информация за вековните гори в България. Поискайте си входящ номер! Може да изпратите копие на alexdountchev@gmail.com, за да събираме предложенията на едно място и да търсим отговорност от МЗ оттук натам!

Всеки може да идентифицира любимата си вековна гора на публичните уеб-карти: Горите в България  и Географски портал, като приоритетни за защита са стари гори с критично значение за опазване на водите, почвите, ландшафта, зелените зони, гори в близост до населени места, както и такива важни за развитие на туризма.

Важно е гората да е на възраст над 100 години, да е с разнообразна структура по отношение на възраст и видов състав, което я прави по-устойчива на природните нарушения, и да е важна за местните хора!

Целта е държавата да разгледа нашите предложения и да издаде нови заповеди за защита на вековните гори в България до постигането на целта от 10% строга защита, като бъдат допълнени заповедите от 2016 и 2020 г. на тогавашния агроминистър Десислава Танева, довели до защитата от сечи над 1 100 000 декара стари гори (близо 3% от българските гори).

Само от нас зависи това да се случи!

Коментари

Влез или се регистрирай, за да можеш да коментираш

 


Проектът "Да си спомним да общуваме: граждани и политици в диалог по политиките за опазване на околната среда" се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е чрез повишаване на ангажираността на гражданите с околната среда и участието им при формулирането на политики да постигнем балансирано развитие и устойчиво използване на природните ресурси. https://www.activecitizensfund.bg

Дари