Възстановяване на защитата за Камчийски пясъци!

снимка на Вера Стаевска

Камчийски пясъци е най-големият дюнен комплекс в Българпия и единственият, заобиколен от лонгозна гора. Днес комисия, назначена от Регионалната инспекция по околна среда и водите, заедно с представители на Министерството на земеделието и храните и всички засегнати собственици разгледаха предложението ни за възстановяването на защитата за местността, незаконно отменена през 2006 г.

18 години след позорното заличаване на Защитена местност Камчийски пясъци днес комисия в РИОСВ Варна реши най-големият комплекс от дюни в България да бъде отново защитен.

Предложението за обявяването на защитената местност на Асоциация на Парковете в България и Сдружение за изследователски практики включва 4200 декара дюни и влажни зони.

  • Защитената територия е заличена незаконно през 2006 г.

След това АПБ два пъти прави предложения за възстановяването ѝ - неуспешно.

Хронологията за казуса е тук: https://forthenature.org/cases/9

Коментари

Влез или се регистрирай, за да можеш да коментираш

 


Проектът "Да си спомним да общуваме: граждани и политици в диалог по политиките за опазване на околната среда" се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е чрез повишаване на ангажираността на гражданите с околната среда и участието им при формулирането на политики да постигнем балансирано развитие и устойчиво използване на природните ресурси. https://www.activecitizensfund.bg

Дари