Възстановяване правата на малките животновъди и пчелари по Тематичната подпрограма за развитие на малките стопанства!

снимка на Мъгърдич Хулиян

Платформата „Зелени закони“, Национално сдружение на малките семейни фермери и преработватели, Сдружение „Традиции и предприемачество в земеделието“, Сдружението за отглеждане и развъждане на Маришките овце, Национална Овцевъдна Асоциация (НОА), Сдружението за биологично пчеларство (СБП) поискаха от европейският комисар по земеделие г-н Фил Хоган да преразгледат решението за изключването на животновъдите и пчеларите от Тематичната подпорграма на ПРСР 2014-2020.

След проведени спешни разгововри с Министретсво на земеделието и храните (МЗХ) и получиха исканата подкрепа за промяна в допустимите бенефициенти по Тематичната подпорграма на ПРСР 2014-2020, организациите подкрепили писмото поискаха от комисаря по земеделие г-н Фил Хоган и генералния директор на дирекция „Земеделие” г-н Плева в Тематичната подпорграма на ПРСР 2014-2020, като допустими бенефициенти по двете мерки да бъдат включени отново животновъдите и пчеларите със СПО (Стандартен Производствен Обем) от 6 000 до 7 999 евро.

В края на 2014 г. от ПРСР 2014-2020 без съгласуване с браншовите организации бяха изключени животновъдните и пчеларски стопанства, няколко браншови и неправителствени инициираха дебат и потърсиха обяснение и аргументация от МЗХ във връзка с направените промени. След проведени разговори на 12.03.2014 г. в Министерство на Земеделието и Храните с г-жа Десислава Танева, Министър на земеделието и храните и на 03.04. 2015 г.  с г-н Грудев ресорен Зам. Министър, се стигна до иницииране на работна група, която да изготви аргументирана позиция с искане да се стартира процедура за промяна в одобрената ПРСР 2014-2020, чрез която животновъдите и пчеларите да бъдат допустими бенефициенти по подмярка 4.1.2. Инвестиции в земеделски стопанства и подмярка 4.2.2 "Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти по Тематичната подпрограма за развитие на малки стопанства.

За повече информация може да се запознаете с изпратеното до ЕК становище.

Прикачени файлове: 
Microsoft Office document icon stanovishche_do_ek_po_zemedelie_26062015.doc

Коментари

Влез или се регистрирай, за да можеш да коментираш

 


Проектът "Да си спомним да общуваме: граждани и политици в диалог по политиките за опазване на околната среда" се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е чрез повишаване на ангажираността на гражданите с околната среда и участието им при формулирането на политики да постигнем балансирано развитие и устойчиво използване на природните ресурси. https://www.activecitizensfund.bg

Дари