Заключителен дебат "Селски райони" - 16 април, 18.30ч

снимка на Вера Стаевска

„Сдружение за изследователски практики“ (СИП) ще проведе последния си дебат по проект „Да говорим (на) открито: граждани и политици в диалог по политиките за опазване на околната среда“ на тема „Развитие на селските райони“. Поканени са всички парламентарно представени партии, включително ПП "Зелените", които са традиционен вече участник в организираните от екипа "Зелени закони" срещи за обсъждане на управленските инициативи за опазване на природата. Датата на дебата "Селски райони" е 16 април 2015 г. (четвъртък) от 18.30 до 20.30 часа, а мястото - отново Червената зала на Център за култура и дебат „Червената къща“, ул. Любен Каравелов No15, гр. София. Водещ експерт в дебата от страна на СИП ще бъде Мъгърдич Хулиян (експерт Селски райони), а модератор ще е Иван Бедров. 

По време на дебата на тема „Развитие на селските райони“ бихме искали да обсъдим следните въпроси:

• Как ще позеленят селските райони в контекста на ПРСР 2014-2020?

• Подобряването на достъпа до публични услуги - какви са мерките и инструментите, чрез които ще бъдат облекчени хората в селските райони ?

• Какви конкретни предложения за облекчаване на административната тежест и опростяване на ОСП (Обща селскостопанска политика) за малките и средни фермери ще предложат политиците?

• Как ще стимулираме малките и средни фермери да излязат на "светло", инструменти и мерки за прилагане?

Тезите на екипа "Зелени закони" по тези въпроси можете да прочетете тук.

Коментари

Влез или се регистрирай, за да можеш да коментираш

 


Проектът "Да си спомним да общуваме: граждани и политици в диалог по политиките за опазване на околната среда" се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е чрез повишаване на ангажираността на гражданите с околната среда и участието им при формулирането на политики да постигнем балансирано развитие и устойчиво използване на природните ресурси. https://www.activecitizensfund.bg

Дари