Заключителен дебат "Селски райони" - 16 април, 18.30ч

снимка на Вера Стаевска

„Сдружение за изследователски практики“ (СИП) ще проведе последния си дебат по проект „Да говорим (на) открито: граждани и политици в диалог по политиките за опазване на околната среда“ на тема „Развитие на селските райони“. Поканени са всички парламентарно представени партии, включително ПП "Зелените", които са традиционен вече участник в организираните от екипа "Зелени закони" срещи за обсъждане на управленските инициативи за опазване на природата. Датата на дебата "Селски райони" е 16 април 2015 г. (четвъртък) от 18.30 до 20.30 часа, а мястото - отново Червената зала на Център за култура и дебат „Червената къща“, ул. Любен Каравелов No15, гр. София. Водещ експерт в дебата от страна на СИП ще бъде Мъгърдич Хулиян (експерт Селски райони), а модератор ще е Иван Бедров. 

По време на дебата на тема „Развитие на селските райони“ бихме искали да обсъдим следните въпроси:

• Как ще позеленят селските райони в контекста на ПРСР 2014-2020?

• Подобряването на достъпа до публични услуги - какви са мерките и инструментите, чрез които ще бъдат облекчени хората в селските райони ?

• Какви конкретни предложения за облекчаване на административната тежест и опростяване на ОСП (Обща селскостопанска политика) за малките и средни фермери ще предложат политиците?

• Как ще стимулираме малките и средни фермери да излязат на "светло", инструменти и мерки за прилагане?

Тезите на екипа "Зелени закони" по тези въпроси можете да прочетете тук.

 

Проектът “Граждани и експерти за прилагане на зелените закони„ се изпълнява с финансова подкрепа в размер на 114 000 евро, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е чрез повишаване на ангажираността на гражданите с околната среда и участието им при формулирането на политики да постигнем балансирано развитие и устойчиво използване на природните ресурси. https://www.activecitizensfund.bg

Дари