Започнахме проект за общностно планиране за Борисовата градина

снимка на Вера Стаевска

 От Сдружение за изследователски практики (познавате ни най-вече от инициативата „Зелени закони“ за мониторинг на еко политиките в България) започнахме на 1 юни проект „Общностно планиране за Борисовата градина като част от уникалната идентичност и европейска значимост на София“ в партньорство с район Средец на Столична община. Проектът е одобрен, финансиран и подпомогнат от Програма Европа на Столична община. Целта е очакваните за юли и август 2016 г. финални обществени обсъждания за Борисовата градина да бъдат допълнени с по-достъпни и популярни инструменти за участие на гражданите в окончателното оформяне на Подробния устройствен план на парк „Борисова градина“.Чрез арт-инсталация с пощенска кутия на „Слончето“ на Борисовата градина и с онлайн карта с възможности за коментари по отделните устройствени зони на предлагания проект за Подробния устройствен план на парк „Борисова градина“ от юли до септември ще събираме препоръки от всички заинтересовани. В допълнение, 2 социологически фокус групи през септември с представители на районните администрации, НПО и архитектите-изпълнители ще осигурят експертна гледна точка към предложенията на обществеността. За да могат да запознаят всички граждани с проекта за ПУП на парк „Борисова градина“, който е възложен за изготвяне със срок до 10 юли 2016 г., партньорите по проекта Сдружение за изследователски практики и район „Средец“, очакват съдействие от възложителя Столична община да им предостави проекта за ПУП възможно най-скоро след изготвянето му. Необходими са карти и визуализации на предлагания ПУП, които ще бъдат базата за арт-инсталацията и онлайн картата за набиране на идеи от гражданите за бъдещето на Борисовата градина. Експертен анализ от партньорите от СИП и район "Средец" с предложения към проекта за ПУП ще бъде представен на Столична община през октомври 2016г. Първите дейности за допитване до гражданите се очакват в средата на юли 2016 г. чрез подстраница на сайта на Сдружение за изследователски практики – http://www.borisova.zelenizakoni.com/

Прикачени файлове: 
PDF icon stanovishte-borisova-gradina_relsovobshtestven_2015.pdf

Коментари

Влез или се регистрирай, за да можеш да коментираш

 


Проектът "Да си спомним да общуваме: граждани и политици в диалог по политиките за опазване на околната среда" се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е чрез повишаване на ангажираността на гражданите с околната среда и участието им при формулирането на политики да постигнем балансирано развитие и устойчиво използване на природните ресурси. https://www.activecitizensfund.bg

Дари