Започваме преглед на програмите на основните кандидати за Парламентарни избори 2017

снимка на Вера Стаевска

От "Зелени закони" започваме преглед на приоритетите, заявени в предизборните програми на основните сили, явяващи се на Парламентарни избори 2017 по отношение на темите на нашия мониторинг - устройство на територията, биоразнообразие и гори, енергетика, климат и селски региони. Както и през последните 2 години, целта ни е да сравняваме обещанията, заявени в програмите, с бъдещите законодателни инициативи след изборите и да можем аргументирано да настояваме за адекватни действия в съответствие с интереса на гражданите.

Първи преглед на предизборната програма по темите на "Зелени закони" - на последно управлявалата редовно избрана политическа сила, ПП "ГЕРБ" - можете да видите в прикачения файл. В сравнение с програмиоте от 2013 и 2015х, темите и приоритетите са значително съкратени.

Следва преглед на предизборната платформа на БСП, имайки предвид, че имат ролята на сега управляващи чрез служебното правителство на Президента на България Румен Радев. Присъстват само 2 от 5-те теми на мониторинг на Зелени закони - а именно, Енергетгика и Селки райони, разглеждани от финансова гледна точка, без внимание към управление на природните ресурси. Думите "природа" и "околна среда" не се споменават нито веднъж в платформата на БСП.

След преглед на програмата на традиционно силно представената в парламента партия ДПС,  виждаме, че от 5-те теми на Зелени закони присъства само една - темата "Селски райони". Темата се разгледжа единствено от гледна точка на обещания за финансови мерки за "борба с бедността". С уговорка можем да приемем икономическия приоритет за "Ускоряване на процеса на вземане на решения по обжалванията на инвестиционни решения" като акцент, отнасящ се към темата "Устройство на територията. Както при БСП, думите "природа" и "околна среда" не се споменават нито веднъж в програмата на ДПС.

Прегледът на платформата на партия ДОСТ показва, че при идентификацията на партията чрез антикомунизъм, защита на етническите малцинства, анти-статукво (анти-ДПС) и про-евроатлантизъм, липсва каквото и да е внимание към темите за управление на природните ресурси. От 5-те теми на Зелени закони са споменати 2: 1. Енергетиката в контекста и про-ЕС ориентация (енергийна независимост ) и 2. Селските региони от гледна точка на социални неравенства и пороци във финансирането на аграрния сектор.

На фона на липсата на внимание към темите, свързани с природтата, при по-горе споменатитте утвърдени партии и техни заявени нови алтернативни формации, АБВ-Движение 21 споменават в предизборната си платформа  "устойчивото развитие" като част от основните си приоритети. Изцяло липсва само тема "Климат". Тема "Енергетика" се разглежда политически и икономически, но се споменават приоритети за био-производство в селските райони и реформа в горите.

 

 

 

Коментари

Влез или се регистрирай, за да можеш да коментираш

 


Проектът "Да си спомним да общуваме: граждани и политици в диалог по политиките за опазване на околната среда" се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е чрез повишаване на ангажираността на гражданите с околната среда и участието им при формулирането на политики да постигнем балансирано развитие и устойчиво използване на природните ресурси. https://www.activecitizensfund.bg

Дари