„Зелен лист“- нов световен стандарт за добре управлявани защитени територии

снимка на Стефан Аврамов

На фотографията: защитен вид в НП Рила

В края на ноември 2015 г. две водещи международни природозащитни организации – Световния фонд за дивата природа (WWF) и Международния съюз за защита на природата (IUCN) подписаха споразумение за съвместна работа за развитие на мрежата от защитени територии на Земята. Създава се стандарт „Зелен лист“ за това какво е добре управлявана защитена територия, за да се постигне природата да бъде защитена не само на хартия.

Зеленият лист на защитените територии ще е новия световен стандарт за добро управление на защитени територии в 21-ви век. Той е световен стандарт за сертифициране на доброто управление на защитени територии, разработван от Световната комисия за защитените територии (WCPA/IUCN). Стандартът ще зададе обективни, прозрачни, глобално съгласувани критерии за оценяване на успешно и ефективно управляваните защитени територии. Една от водещите цели на това споразумение е да се осигури до 10 години в над 50 страни по света над 1000 защитени територии да бъдат сертифицирани по новия стандарт за качество на управлението на защитените територии на IUCN и те да бъдат включени в зеления списък на защитените територии.

Разработването на Зеления лист започва през 2013. От 2014 до началото на 2016 тече процес на пилотно сертифициране на първите защитени територии за Зеления лист. В него със свои защитени територии като пилотни обекти участват Италия (Национален парк Гран Парадизо), Испания (природни паркове Доняна и Сиера Невада), Франция (пет различни защитени територии включително национален парк Гваделупа), Корея (три национални парка), Австралия (национален парк и резерват), Китай (шест защитени територии), Кения (две защитени територии) и Колумбия (три защитени територии). В процес е подготовката на втора фаза от тестването на стандарта. Интерес за участие са проявили защитени територии от Мексико, Япония, Малайзия, Виетнам, Перу, Обединените арабски емирства, ЮАР и др.

Защо е важно това за България?

 В момента повечето български защитени територии не покриват този стандарт и поне засега не показват желание за развитие в тази насока, като някои по-скоро остават "paper parks" - защитени територии само на хартия, където природата продължава да бъде под интензивен човешки натиск. Затова, в случай че МОСВ и МЗХ като стопанисващи българските природни и национални паркове вземат решение за тяхното задължително сертифициране за добро управление като част от "Зеления лист", то това ще съдейства значително за подобряване на тяхното управление и опазването на тяхната природа. България има три национални парка и единадесет природни парка, които имат свои собствени управленски и контролни структури. Те обхващат повече от 4100 км2 площ, което на практика е повече от 80% от площта на защитените територии в България. Процесът на сертификация трае от една до няколко години, през които защитената територия трябва да докаже, че се управлява ефективно за целите на опазването на природата или да подобри своето управление така, че да покрие много висок качествен стандарт.

Повече информация по темата: тук.
 

 

Проектът “Граждани и експерти за прилагане на зелените закони„ се изпълнява с финансова подкрепа в размер на 114 000 евро, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е чрез повишаване на ангажираността на гражданите с околната среда и участието им при формулирането на политики да постигнем балансирано развитие и устойчиво използване на природните ресурси. https://www.activecitizensfund.bg

Дари