Зелени закони пита какво ще се случи с Общия устройствен план на Община Царево

снимка на Иван Радев

Общественото обсъждане на проекта за общ устройствен план на Община Царево трябваше да се състои днес, 13 април.

Снимка: Вера Стаевска

 Преди около две седмици Министерството на регионалното развитие и благоустройството обяви, че общественото обсъждане се отменя заради извънредното положение. От тогава няма никаква информация какво ще се случи с проекта и дали категоричното мнение на гражданите ще бъде взето под внимание.

Над 1100 граждани изпратиха становища, с копие до “Зелени закони”, в които настояват да не бъде приеман проектът, предвиждащ ново масивно застрояване на крайбрежието на Странджа. По тази причина, Зелени закони внесе в Министерството искане за достъп до обществена информация, с което настояваме да получим отговори на следните въпроси:

  • Предвижда ли се общественото обсъждане да се състои след отмяната на извънредното положение и в какъв срок?

  • Предвиждат ли се междувременно промени в предоставения за обсъждане проект?

  • По какъв начин Министерството ще гарантира, че ще бъде взета под внимание позицията на повече от 1100 български граждани, които изпратиха становища, в които изразяват притеснението си относно предлагания план и подчертават нуждата той да бъде изцяло преработен?

  • Какво е становището на министерството относно искането за изменение на заданието за проектиране на ИОУП, одобрено със Заповед № РД-02-15-17/07.02.2014 г. на Министъра на регионалното развитие и изготвяне на ново задание във връзка с неспазване на екологичното и европейското законодателство?

Съгласно закона, Министерството е длъжно да отговори в двуседмичен срок. Ще ви държим информирани за следващите стъпки в процеса. Според нашия експертен анализ, множество аспекти на проекта противоречат на националното и европейското законодателство, което налага изтеглянето на плана и цялостното му преработване.

Коментари

Влез или се регистрирай, за да можеш да коментираш

 


Проектът "Да си спомним да общуваме: граждани и политици в диалог по политиките за опазване на околната среда" се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е чрез повишаване на ангажираността на гражданите с околната среда и участието им при формулирането на политики да постигнем балансирано развитие и устойчиво използване на природните ресурси. https://www.activecitizensfund.bg

Дари