"Зелени закони" поискахме спазване на срока за консултации и оценка на Стратегията за климата

снимка на Петко Ковачев

Днес от "Зелени закони" внесохме в Министерския съвет и в Министерството на околната среда и водите писмо с искане за удължаване срока на обществените консултации за проекта на "Дългосрочна стратегия за смекчаване на изменението на климата до 2050 г. на България" и за екологична оценка на този проект.

Ето и пълният текст на писмото:

Уважаеми госпожи и господа,

На 01.09.2022г. на сайта strategy.bg е качен за обществена консултация проект на Дългосрочна стратегия за смекчаване на изменението на климата до 2050 г. на България. Срокът за приключване на обществената консултация е от 2 седмици – до 15.09.2022 г. Смятаме, че това е прекалено къс срок, който препятства възможността повече заинтересовани страни да представят своите становища и предложения към този документ, който се очаква да играе основна роля в развитието на България в следващите три десетилетия.

Обръщаме ви внимание, че определеният за консултацията 14-дневен срок (01 – 15 септември 2022 г.) е в нарушение на чл. 26, ал. 3 и 4 на Закона за нормативните актове, където е предвиден минимум 30 дневен срок за консултации, а по-къс срок може да бъде прилаган само с посочени мотиви. В настоящия случай мотиви не са посочени. Ето защо настояваме да удължите срока за обществените консултации на проекта на Дългосрочна стратегия за смекчаване на изменението на климата до 2050 г. на България най-малко до 1 октомври 2022 г.

Обръщаме ви също така внимание, че настоящият проект за стратегия трябва да бъде подложен на Екологична оценка (ЕО), по силата на чл. 85 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС). Този процес още не е започнал, както се вижда от Регистъра за екологична оценка на сайта на МОСВ. Изработването на ЕО е процес, който би трябвало да започне на най-ранен етап от изработването на съответния стратегически документ – нещо, което очевидно не е направено в настоящия случай. Очакваме МОСВ да ни информира за своите планове за провеждане на ЕО на проекта за Дългосрочна стратегия за смекчаване на изменението на климата до 2050 г.

Резултатите и на двата процеса подлежат на съдебен контрол по реда на Административно-процесуалния кодекс.

Прикачени файлове: 
PDF icon zz-zna_i_zoos_za_klimatichna_strategia-15092022.pdf

Коментари

Влез или се регистрирай, за да можеш да коментираш

 


Проектът "Да си спомним да общуваме: граждани и политици в диалог по политиките за опазване на околната среда" се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е чрез повишаване на ангажираността на гражданите с околната среда и участието им при формулирането на политики да постигнем балансирано развитие и устойчиво използване на природните ресурси. https://www.activecitizensfund.bg

Дари