Общи условия

Общи условия за ползване на платформата за дебат (zelenizakoni.com) на Сдружение за изследователски практики (СИП)

 

  1. Общи положения:

Моля прочетете внимателно настоящите Общи условия за използване преди да използвате платформата за дебат, наричана по-долу zelenizakoni.com. Тези общи условия представляват ДОГОВОР между Вас и Сдружение за изследователски парктики, наричано по-долу СИП, с който получавате правото да споделяте мнението си и идеите си относно екологичните политики в България при спазване на условията по-долу. Настоящите общи условия имат обвързващо действие само в отношенията между Вас като Потребител и СИП. Чрез достъпа до (зареждането на) zelenizakoni.com, Вие се съгласявате да бъдете обвързан от настоящите общи условия и всички последващи промени в тях, както и се задължавате да ги спазвате. В случай, че не сте съгласни с всички общи условия по-долу, моля, не използвайте zelenizakoni.com.

При добавяне на мнение/коментар в zelenizakoni.com, потребителите се съгласяват да спазват Правилата за ползване на платформата за дебат (zelenizakoni.com). СИП не носи отговорност за изразените от потребителите мнения.

  1. Основни понятия:

По смисъла на настоящите Общи условия изброените понятия са използвани със следното значение:

"ПОТРЕБИТЕЛ" е лице, което е регистрирало уникално потребителско име и парола във zelenizakoni.com.

Потребителят се съгласява с Общите условия и Правилата за използване на сайта, като попълни формуляра за регистрация на уникално потребителско име и парола във zelenizakoni.com и натисне бутон "регистрация".


 

  1. Авторски права:

Всички права са запазени. Всички права на интелектуална собственост върху информационните ресурси и материали, публикувани на zelenizakoni.com са обект на закрила по действащия Закон за авторското право и сродните му права, а нерегламентираното им използване представлява закононарушение и влече гражданска, административнонаказателна и наказателна отговорност в съответствие с действащото българско законодателство.


 

  1. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СИП

СИП не носи отговорност за щети възникнали заради невъзможност да се използва част или цялата система на zelenizakoni.com, поради технически причини - технически проблеми, техническа профилактика, решения на мениджмънта и др.

Самият факт, че zelenizakoni.com е свързан с интернет и трябва да работи в техническата среда на тази мрежа, определя невъзможността да се гарантира, че потокът информация към и от zelenizakoni.com няма да бъде следен и записван от трети страни.

СИП не носи отговорност за съдържанието на мненията, коментарите и идеите, които се публикуват на страниците му. СИП не носи отговорност и за действия на свои потребители.
СИП събира, използва и съхранява потребителските имена, както и предоставените от потребителите електронни адреси. Тази информация се въвежда лично от потребителя с изричното му съгласие.

Информация, съдържаща се в базата данни на СИП, не може да се предоставя на трети лица, освен в случаите когато това се изисква от оправомощените органи или в съответствие с българското законодателство.

За социологически и статистически цели, СИП може да предоставя на трети лица и медии обобщена информация.

Връзки във zelenizakoni.com може да препращат към други интернет адреси, които не работят според настоящите Общи условия. СИП не носи отговорност за съдържанието извън домейна zelenizakoni.com.


 

  1. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Потребителят има право да дава мнение и идеи на zelenizakoni.com в съответствие с изискванията на настоящите Общи условия и правилата.

Потребителят носи пълна отговорност за запазване на тайната на своите потребителско име и парола, както и за всички действия, които се извършват, чрез използването им.

Потребителят е длъжен да въведе вярно и пълно исканите от него данни, като носи лична отговорност пред закона за всички свои действия извършени чрез zelenizakoni.com.

Потребителят има право на достъп до информацията, която е въвел, освен в случаите, когато профила му e деактивиран поради неспазване на Общите условия или Правилата.

Потребителят се съгласява с това, че част от персонала на СИП в зависимост от задълженията си, има достъп до следната информация: имейл адрес, IP адреси, съдържание на съобщенията и др., но няма право да ги разгласява/разпространява освен в предвидените в настоящите Общи условия случаи.

Потребителят носи отговорност за всички опити да придобие неоторизиран достъп до чужди профили и директории, софтуер, мрежи, компютри и други устройства.


 

  1. Промени

    СИП си запазва правото да извършва промени в настоящите Общи условия, както и Правила за ползване на платформата за дебат по всяко време, като своевременно публикува тези промени в сайта, заедно със съобщение за промените в Общите условия.

    По всички неуредени от тези Общи условия въпроси, се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

 


Проектът "Да си спомним да общуваме: граждани и политици в диалог по политиките за опазване на околната среда" се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е чрез повишаване на ангажираността на гражданите с околната среда и участието им при формулирането на политики да постигнем балансирано развитие и устойчиво използване на природните ресурси. https://www.activecitizensfund.bg

Дари