Реформаторите и Зелените следизборно за биоразнообразие и територия, 10 март 2015г, Червената къща

На поканите за следизборен дебат "Биоразнообразие и устройство на територията" се отзоваха 25 граждани, а от политиците - само партии ДСБ - участник в управлението като част от Реформаторския блок - и ПП "Зелените" като извънпарламентарна сила. Чухме много конкретика, включително планирани стъпки по разискваните проблеми относно:

  1. Действия на правителството в отговор на решението за ЕК за необходимо възстановяване на незаконната държавна помощ, раздадена от Република България чрез сделките за замяна на гори
  2. Плановете за управление на защитените територии и по-специално казуса с Национален парк "Пирин"
  3. Заповедите и режимите за защитените зони от мрежата "Натура 2000".

Чуйте и вие проблемите и предлаганите решения в  записа.

 

Проектът “Граждани и експерти за прилагане на зелените закони„ се изпълнява с финансова подкрепа от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия в рамките на Програмата „Активни граждани България“ по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 - 2021 г. https://www.activecitizensfund.bg