Стефан Аврамов за дебата на 19 май: С каква политика ще опазим природата на България?

Стефан Аврамов разговаря в студиото на Бинар с  Тома Белев и Милен Димитров за проекта "Да говорим (на) открито" и предстоящия дебат по темата "Биоразнообразие и гори" на 19 май от 18ч в Медийната зала на БНР. 

 

Проектът “Граждани и експерти за прилагане на зелените закони„ се изпълнява с финансова подкрепа в размер на 114 000 евро, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е чрез повишаване на ангажираността на гражданите с околната среда и участието им при формулирането на политики да постигнем балансирано развитие и устойчиво използване на природните ресурси. https://www.activecitizensfund.bg

Дари