Изграждане на "ОТКРИТА" администрация

Изграждането на „ОТКРИТА” администрация, ангажирана в съдействие и подкрепа към усилията и търсето на решения за проблемите на малките и средни прозиводители ще гарантира осъществяването на успешна земеделска политика и развитие.

 

Проектът “Граждани и експерти за прилагане на зелените закони„ се изпълнява с финансова подкрепа от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия в рамките на Програмата „Активни граждани България“ по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 - 2021 г. https://www.activecitizensfund.bg