Изработване на Общи устройствени планове на общините

 Забавяне на процеса по изработване на Общи устройствени планове на общините - приоритет за политически действия на местно ниво.

Определянето на вида и функциите на териториите се основава най-често на подробни устройствени планове, което всъщност представлява отказ от планиране.

 

Проектът “Граждани и експерти за прилагане на зелените закони„ се изпълнява с финансова подкрепа от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия в рамките на Програмата „Активни граждани България“ по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 - 2021 г. https://www.activecitizensfund.bg