Липса на устройствени документи на национално, регионално и местно ниво

Липсата на Националната концепция за пространствено развитие e приоритет за устройство на териториятал Необходимо е развитието на:

  1. Регионални схеми за пространствено развитие на районите от ниво 2;
  2. Регионални схеми за пространствено развитие на областите и на концепции за пространствено развитие на общините.

 

Проектът “Граждани и експерти за прилагане на зелените закони„ се изпълнява с финансова подкрепа от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия в рамките на Програмата „Активни граждани България“ по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 - 2021 г. https://www.activecitizensfund.bg