Липса на устройствени документи на национално, регионално и местно ниво

Липсата на Националната концепция за пространствено развитие e приоритет за устройство на териториятал Необходимо е развитието на:

  1. Регионални схеми за пространствено развитие на районите от ниво 2;
  2. Регионални схеми за пространствено развитие на областите и на концепции за пространствено развитие на общините.

 

Проектът “Граждани и експерти за прилагане на зелените закони„ се изпълнява с финансова подкрепа в размер на 114 000 евро, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е чрез повишаване на ангажираността на гражданите с околната среда и участието им при формулирането на политики да постигнем балансирано развитие и устойчиво използване на природните ресурси. https://www.activecitizensfund.bg

Дари