Опазване на Черноморското крайбрежие от застрояване

снимка на Тома Белев

Законът за устройство на Черноморското крайбрежие (ЗУЧК) предвиждаше създаването на специализирана устройствена схема на Черноморското крайбрежие. След като нито едно правителство от 2001 г. насам не намери воля да възложи изготвянето на тази схема, през 2012 г. с промени в законите тази функция се прехвърли към националната концепция и регионалните схеми, регламентирани от ЗРР (Закон за регионалнота развитие).

Важно е да се наблюдава изпълнението на Решението на 42 НС от 11.07.2013, което:

- налага мораториум върху всички сделки на разпореждане и строителни дейности с държавни имоти в териториите на устройствени зони „А“ и „Б“ по Закона за устройството на Черноморското крайбрежие, 

- възлага на Министерството на околната среда и водите в 12-месечен срок да извърши проучване и подготви предложение за създаване на Национален парк „Българско Черноморие“. 

Със Закона за устройство на черноморското крайбрежие се обявиха за публична държавна собственост и всички дюни, крайбрежни езера, лагуни, лимани и влажни зони. За тях се предивиди да бъдат създадени специализрани кадастрални карти. За 5 години по това задължение не бе предприето нищо. Поради това 42 НС с решението си от 11.07.2013 г задължи МС да внесе финансова обезпечена програма за възлгането на тези специализирани кадастрални карти. Това ускори процеса на тяхното възлагане и изработка, но до началото на месец август 2014 г. все още няма нито една приета карта. В процеса на изработване на предложението за Национален парк "Българско Черноморие" стана ясно и причината за това дълго бавене - през годините значителна част от дюните и влажните зони са станали частна собственост в следствие на процеси на заменки на гори и земделски земи ( Камчийски пясъци1, 2, 3 и Шкорпиловци), реституция ( части от Поморийско езеро) и държавна и общинска приватизация (дюните при Аркутино и Корал).

Необходимите мерки за прилгането на ЗУЧК са разностранни, но са свързани с:

- приемане на специализираните кадастрални карти;

- министърът на земеделието и храните да признае сделките за замяна на гори и земеделски земи за държавна помощ;

- министърът на икономиката, енергетиката и туризма да преразгледа решенията си за реституция на части от Поморийско езеро;

- министърът на образованието и науката да предприеме стъпки за разваляне договора за продажба на дюните при Аркутино, вследствие незаплащане на тяхната цена от приватизатора;

- да се отчуждат всички дюни и влажни зони, чиято собственост е променена по законен начин.

 

Коментари

Влез или се регистрирай, за да можеш да коментираш

 


Проектът "Да си спомним да общуваме: граждани и политици в диалог по политиките за опазване на околната среда" се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е чрез повишаване на ангажираността на гражданите с околната среда и участието им при формулирането на политики да постигнем балансирано развитие и устойчиво използване на природните ресурси. https://www.activecitizensfund.bg

Дари