Тома Белев: Как да запазим природата с по-добро устройство на територията?

Тома Белев за дебата, който ще се проведе на 23 май от 18 ч в  Червената къща с Прошко Прошков (Реформаторски блок) и Андрей Ковачев (ПП “Зелените“).

 

Проектът “Граждани и експерти за прилагане на зелените закони„ се изпълнява с финансова подкрепа в размер на 114 000 евро, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е чрез повишаване на ангажираността на гражданите с околната среда и участието им при формулирането на политики да постигнем балансирано развитие и устойчиво използване на природните ресурси. https://www.activecitizensfund.bg

Дари