За какво ще говорим (на) открито на 25 април? - дебат "Енергетика"

На 25 април 2014 г. от 18:00ч. дебатите "Да говорим (на) открито" на Сдружение за изследователски практики започват с тема „Енергийни политики“. Водещ експерт е Петко Ковачев, а мястото на дебата на живо - Червената къща. В него очакваме участници от ГЕРБ, БСП и Реформаторския блок, както и граждани с интерес към развитието на националните порлитики, засягащи околната среда. Платформата "Зелени закони" и медийният ни партньор радио Бинар (Ефир 2) ще излъчат на живо дебата. Преди дискусията на живо можете да се включите в дебата по политиките за околна среда в България чрез платформата "Зелени закони" в рамките на проекта "Да говорим (на) открито" на Сдружение за изследователски практики. Темите за дебат - енергетика, климат, биоразнообразие и гори, селски райони, устройство на територията - са избрани като най-актуални и дискусионни по отношение на политиките за околната среда в страната. Проектът на Сдружение за изследователски практики „Да говорим (на) открито: граждани и политици в диалог по политиките за опазване на околната среда“ е финансиран от Конфедерация Швейцария чрез Фонд за реформи, свързани с участието на гражданското общество.

 

Проектът “Граждани и експерти за прилагане на зелените закони„ се изпълнява с финансова подкрепа от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия в рамките на Програмата „Активни граждани България“ по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 - 2021 г. https://www.activecitizensfund.bg