За какво ще говорим (на) открито на 25 април? - дебат "Енергетика"

На 25 април 2014 г. от 18:00ч. дебатите "Да говорим (на) открито" на Сдружение за изследователски практики започват с тема „Енергийни политики“. Водещ експерт е Петко Ковачев, а мястото на дебата на живо - Червената къща. В него очакваме участници от ГЕРБ, БСП и Реформаторския блок, както и граждани с интерес към развитието на националните порлитики, засягащи околната среда. Платформата "Зелени закони" и медийният ни партньор радио Бинар (Ефир 2) ще излъчат на живо дебата. Преди дискусията на живо можете да се включите в дебата по политиките за околна среда в България чрез платформата "Зелени закони" в рамките на проекта "Да говорим (на) открито" на Сдружение за изследователски практики. Темите за дебат - енергетика, климат, биоразнообразие и гори, селски райони, устройство на територията - са избрани като най-актуални и дискусионни по отношение на политиките за околната среда в страната. Проектът на Сдружение за изследователски практики „Да говорим (на) открито: граждани и политици в диалог по политиките за опазване на околната среда“ е финансиран от Конфедерация Швейцария чрез Фонд за реформи, свързани с участието на гражданското общество.

 


Проектът "Да си спомним да общуваме: граждани и политици в диалог по политиките за опазване на околната среда" се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е чрез повишаване на ангажираността на гражданите с околната среда и участието им при формулирането на политики да постигнем балансирано развитие и устойчиво използване на природните ресурси. https://www.activecitizensfund.bg

Дари