Мониторинг Партии

Таблицата показва дали партийните програми на партиите (събрали над 3% на изборите) от предизборната им кампания за европейски парламент през 2014 г. застъпват ( ) или не застъпват ( ) политически приоритети по съответната тема. В името на всяка партия е вмъкната връзка към анализ, представящ съпоставка между предизборните й тези и следизборните инициативи за въвеждане на национални политики по всяка от темите - кликнете на името на партията за анализ за нея по съпоставката Предизборни програми vs. Следизборни инициативи.

Партия

Гори и биоразнообразие

2014 г.

Климат

2014 г.

Устройство на територията

2014 г.

Енергетика

2014 г.

Селски райони

2014 г.

Атака          
БСП          
ГЕРБ          
България на гражданите          
ДПС          
ДСБ          
НФСБ          

 

Таблицата показва дали партийните програми на партиите (събрали над 3% на изборите) от предизборната им кампания за национален парламент през 2013 г. застъпват ( ) или не застъпват ( ) политически приоритети по съответната тема. В името на всяка партия е вмъкната връзка към анализ, представящ съпоставка между предизборните й тези и следизборните инициативи за въвеждане на национални политики по всяка от темите - кликнете на името на партията за анализ за нея по съпоставката Предизборни програми vs. Следизборни инициативи.

Партия Гори и биоразнообразие Климат Устройство на територията Енергетика Селски райони
Атака          
БСП          
ГЕРБ          
България на гражданите          
ДПС          
ДСБ          
НФСБ          

 

 

Проектът “Граждани и експерти за прилагане на зелените закони„ се изпълнява с финансова подкрепа в размер на 114 000 евро, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е чрез повишаване на ангажираността на гражданите с околната среда и участието им при формулирането на политики да постигнем балансирано развитие и устойчиво използване на природните ресурси. https://www.activecitizensfund.bg