Алтернативно обществено обсъждане на ПУ за НП "Пирин", 07 юли 2015 г.

снимка на Бояна Василева

На 7 юли (вторник) от 16.00 до 20.00 часа в зала МАТИ-Д (пл. България 1, НДК) ще се проведе алтернативо обществено обсъждане на План за управление на Национален парк "Пирин" за периода 2014-2023 г. под наслов "А ти защо обичаш Пирин?"

Организатор на алтернативното обществено обсъждане е Коалиция "За да остане природа в България".

Коалицията отправя покана към изпълнителя "Пролес Инженеринг" ООД да представи изготвения от него документ на всички заинтересовани страни в столицата. Резюме на плана можете да намерите тук, а цялостната документация (режими на опазване, обосновката им и съпътстващи изследвания) -  тук.

Позиция на инициатива "Зелени закони" относно начина на изработка на План за управление на Национален парк "Пирин" можете да намерите тук.

Позиция на инициатива "Прозрачни планини" във връзка с плана за управление на Национален парк Пирин можете да намерите тук.

Периодът, в който всеки гражданин може да подаде своето становище по плана, е от 23 юни до 24 юли. Алтренативното обществено обсъждане има за цел да подпомогне гражданите да вземат участие.

Дискусията ще бъде предавана на живо в канал на инициатива "Прозрачни планини", където всеки желаещ може да даде своето становище, както и разбира се на място в Мати-Д.

 

Коментари

Влез или се регистрирай, за да можеш да коментираш

 


Проектът "Да си спомним да общуваме: граждани и политици в диалог по политиките за опазване на околната среда" се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е чрез повишаване на ангажираността на гражданите с околната среда и участието им при формулирането на политики да постигнем балансирано развитие и устойчиво използване на природните ресурси. https://www.activecitizensfund.bg

Дари