Министър в оставка предлага държавните гори да станат акционерни дружества

снимка на Александър Дунчев

Министърът на финансите в оставка Асен Василев внася днес в Министерски съвет (МС) доклад с проекто-решение, с което се предлага държавните горски предприятия да бъдат в крайна сметка преобразувани в акционерни дружества. Решението му е крайно опасно за държавните горите, тъй като създава риск за поетапната им приватизация чрез решения на Народното събрание, както и за унищожаването им от прекомерна сеч, след като основната цел на горските стопанства стане икономическото преследване на финансови печалби. 

Повод за проекто-решението на министъра в оставка е натискът от страна на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) България да приложи приетия през 2019 г. Закон за публичните предприятия, изискващ държавните предприятия да бъдат преобразувани или в акционерни дружества, или в държавни институции, като последната опция дори беше отменена от правителството на ГЕРБ в началото на 2021 г. В доклада на Василев е посочено още, че това решение трябва да се вземе, за да бъде изпълнена и мярка 236 от Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ), като ангажимент към Европейската комисия, вкл. във връзка с приемането на България в еврозоната. Тази реформа с преобразуването на държавните предприятия има за цел да вкара по-ясни правила при управлението им - ако ще са търговски дружества - да спазват всички корпоративни правила, вкл. фалит и приватизация, ако ще са държавни институции – да са към бюджета.

Според Василев, това развитие на нещата е в резултат на липсата на предприети действия от страна на Министерството на земеделието и храните в изпълнение на предходно решение на МС с № 1045 от 21 декември 2022 г., с което правителството беше задължило агро-ведомството в шестмесечен срок да предприеме действия за превръщането на горските предприятия в икономически обособени лица по чл. 13, ал.4 от Закона за публичните финанси, поради ключовите им публични функции и политики. Причината за това неизпълнение от страна на МЗХ е категоричната му позиция, изразена днес в отговор на парламентарен въпрос на депутата от ППДБ и представител на „Зелено движение“ Васил Тодев, че държавните горски предприятия не трябва да се преобразуват, защото в сегашния си вариант изпълняват оптимално и балансирано възложените им публични функции – екологични, социални и икономически. 

И така, единственият изход от създалата се крайно рискова ситуация за държавните гори, представляващи близо 80 % от всички гори в България, е Министерството на земеделието и храните или да блокира решението на МС, или да го измени в движение. В първият случай, МЗХ рискува да блокира влизането на държавата в еврозоната, както и финансиране по НПВУ. Докато във втория случай, единственият полезен ход на МЗХ е да предложи превръщането на държавните горски предприятия в икономически обособени лица по чл. 13, ал.4 от Закона за публичните финанси или в административни поделения на Агенцията по горите, с което държавните гори да бъдат защитени завинаги не само от приватизация, но и да бъдат защитени ключовите им публичните функции – опазването на природата, свободния достъп, както и снабдяването с дърва за огрев и недървесни горски продукти. Ако МЗХ не предприемат нищо, това е краят на държавните гори, както ги познаваме, както сме ги ползвали, и както сме им се радвали. Две седмици по-късно разбираме, че МЗХ все пак са внесли още на 06.03.2024 г. силно становище до МФ с анализ, който доказва, че МФ изцяло грешат за горските предприятия.

В подкрепа на защитата на публичните функции на държавните гори е и становището ни до МЗХ в хода на обсъждането дали Изпълнителна агенция по горите да бъде отделена в независима Държавна агенция по горите, и дали държавните предприятия да бъдат преобразувани в акционерни дружества, или да станат част от Агенцията по горите.

Коментари

Влез или се регистрирай, за да можеш да коментираш

 


Проектът "Да си спомним да общуваме: граждани и политици в диалог по политиките за опазване на околната среда" се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е чрез повишаване на ангажираността на гражданите с околната среда и участието им при формулирането на политики да постигнем балансирано развитие и устойчиво използване на природните ресурси. https://www.activecitizensfund.bg

Дари