Благодарим ви за даренията за Синеморец. Сега ви молим да пишете до министъра

снимка на Иван Радев

Инициативата “Зелени закони” събра точно 1776 лева в кампанията за защита на Синеморец от застрояване. Парите са предназначени при нужда да бъде закупен имот в община Царево, така че да бъдем признати за заинтересована страна от съда и да имаме право да обжалваме Общия устройствен план на Община Царево след неговото приемане.

Тези средства не са достатъчни за закупуване на урбанизиран имот, те не стигат и за какъвто и да било парцел по крайбрежието, но пък с тях може да се купи малко парче земеделска земя или гора във вътрешността на общината. И това формално би ни направило заинтересована страна от Общия устройствен план.

Благодарим на всички дарители, които се включиха и допринесоха за събирането на сумата. Средствата в момента са в банковата на сдружението и по волята на дарителите ще бъдат използвани единствено за каузата защита на Синеморец и крайбрежието на Природен парк “Странджа” от по-нататъшно застрояване. 

“Зелени закони” ще ви информира за всяко действие, което ще предприеме.

Можете да подкрепите опазването на Синеморец и Странджа, като изпратите искане на служебния министър на околната среда и водите Асен Личев да отмени скандално писмо на своята предшественичка Искра Михайлова от 2014 г. Това писмо в нарушение на закона позволява нови строежи, без наличието на действащ Общ устройствен план и без да се отчита кумулативният ефект от въздействието на всички строежи, както и разрешава застрояване на зона А и Б в нарушение на ограниченията посочени в Закона за устройството на Черноморското крайбрежие.

Изпратете имейл до edno_gishe@moew.government.bgoffice@zelenizakoni.com , като поискате входящ номер от МОСВ!

С текст:

Уважаеми министър Личев,

Като гражданин, заинтересован от опазването на Черноморското крайбрежие и Природен парк “Странджа”, настоявам да отмените писмо на Министъра на околната среда и водите с изх. н. 05-08-1039 от 31.03.2014 г. В нарушение на Закона за устройството на територията, Закона за опазване на околната среда и Закона за устройството на Черноморското крайбрежие, с писмото се разрешава процедирането на подробни устройствени планове в община Царево, без действащ Общ устройствен план, без дасе отчита кумулативният ефект от въздействието на всички строежи, както и допуска застрояване на зона А и Б в нарушение на ограниченията посочени в ЗУЧК. 

Надявам се, че до края на мандата си на служебен министър ще издадете този акт за възстановяване на законността и защита на интересите на българското общество, за което опазването на природата и Черноморското крайбрежие, е от съществено значение.

 

С уважение,

Снимка: Вера Стаевска

Прикачени файлове: 
PDF icon mosv_pismo-mihaylova_oup_carevo_2014.pdf

Коментари

Влез или се регистрирай, за да можеш да коментираш

 


Проектът "Да си спомним да общуваме: граждани и политици в диалог по политиките за опазване на околната среда" се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е чрез повишаване на ангажираността на гражданите с околната среда и участието им при формулирането на политики да постигнем балансирано развитие и устойчиво използване на природните ресурси. https://www.activecitizensfund.bg

Дари