Днес ще се проведе дебат между граждани и политици за Зелените закони на 48 НС

снимка на Вера Стаевска

Дебат на тема “Зелените закони в 48-мото Народно събрание” ще се проведе днес (13.12.2022) от 17ч. до 19ч. в “Централен военен клуб” - бул. „Цар Освободител“ 7 гр. София с. Традиционният дебат на инициативата "Зелени закони" цели да създаде възможност за пряк диалог по приоритетите за опазване на природата между граждани и техните политически представители. Покана за участие е изпратена до всички парламентарни групи в 48 Народно събрание.

Дебатът ще бъде излъчван на живо във Фейсбук страницата на “Зелени закони”, в страниците на партньорски природозащитни организации и сред заинтересовани страни по набелязаните теми.

С оглед вече внесени и нееднозначно приемани проекти за промени в областта на устройството на територията, санитарно-охранителните зони и регистрация на кладенци, ВЕИ (например, чрез внесени няколко варианта на нововъведения като закон за морските ВЕИ, ЗВ и ЗУТ, ЗЕВИ), както и планирани промени в областите на биоразнообразието и горите, смятаме, че е важно законодателните приоритети за опазване на природата да бъдат ясно заявени и защитени публично, с цел прецизиране на текстовете и получаване на обществена и парламентарна подкрепа за опазване на природата чрез адекватно законодателство.

Регламент: Дебатът ще бъде модериран от представител на „Зелени закони“. Представителите на всяка парламентарна група на 48 НС ще имат думата да представят своите природозащитни приоритети – в рамките на общо 1час.  След представянето на приоритетите от депутатите ще бъде предоставен 1 ч за дискусия с въпроси от присъстващите граждани.

Теми, за които е важно да чуем позициите на депутатите, са:

  • Законопроектите за устройство на територията – внесени са няколко варианта на ЗИД на ЗУТ
  • Законопроектите за биологичното разнообразие – предстои разглеждани на два варианта на ЗБР
  • Законопроекти, свързани с горите – внесени са до момента чрез ЗИД на Закона за водите и ЗИД на Закона за горите
  • Приоритетите за развитие на ВЕИ в страната
  • Приоритети за климатично законодателство
  • Други – според партийната ви програма.

Относно инициативата "Зелени закони" - от 2014 г. експертният ни екип следи активно законодателството и политиките за околна среда на национално ниво в пет ключови области - енергетиката, климата, устройството на територията, развитието на селските райони, биоразнообразието и горите. “Зелени закони” е основна част от работата на организацията с нестопанска цел "Сдружение за изследователски практики", а повече за работата ни можете да видите тук: https://www.zelenizakoni.com/za-nas

Коментари

Влез или се регистрирай, за да можеш да коментираш

 


Проектът "Да си спомним да общуваме: граждани и политици в диалог по политиките за опазване на околната среда" се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е чрез повишаване на ангажираността на гражданите с околната среда и участието им при формулирането на политики да постигнем балансирано развитие и устойчиво използване на природните ресурси. https://www.activecitizensfund.bg

Дари