Експерти обсъдиха каква промяна може да донесе дългосрочна Енергийна стратегия за България

снимка на Петко Ковачев

В срещата, организирана от "Зелени закони" на 16 юли в Културен център "Г-8", участваха експерти от НПО, държавни и политически структури. Изказаха се различни мнения за това, доколко е реалистично дългосрочна Енергийна стратегия на България с хоризонт за действие към 2040г да се разработи обективно и да има за ефект реален преход към пост-въглеродна икономика, при статуквото на дългосрочните договори на националния пазар в момента. Участниците се обединиха около нуждата от новаторство в крак със световните тенденции, при отчитане на взаимовръзката между енергетика, транспорт, климат и иновации в технологиите. Основен проблем и предизвикателство за работа е включването на различни заинтересовани страни в разработването на рамковата политика за енергетиката и избягване на формулиране "на тъмно" на приоритети, които да определят конкретните  решения на управленско ниво. Предстоят следващи срещи, където предложенията на "Зелени закони" и различните гледни точки по тях да бъдат обсъдени с по-широк кръг участници.

Коментари

Влез или се регистрирай, за да можеш да коментираш

 


Проектът "Да си спомним да общуваме: граждани и политици в диалог по политиките за опазване на околната среда" се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е чрез повишаване на ангажираността на гражданите с околната среда и участието им при формулирането на политики да постигнем балансирано развитие и устойчиво използване на природните ресурси. https://www.activecitizensfund.bg

Дари