Голям успех за опазването на българските гори

снимка на Тома Белев

На 28 март 2024 г. Конституционният съд единодушно отхвърли искането на Висшия адвокатски съвет да обявявие за противконституционна разпоредбата от Закона за горите, забраняваща застрояването на заменените по време на тройната коалиция гори. 

Искането на ВаДС, становището на Зелени закони представено пред КС и други позиции можете да прочетете на следните линкове:

Трябва да припомним, че ЕК прие тези заменки за непозволена държавна помощ и сега води дело срещу Р. България за неизълнение на нейното решение за възстановяване на помощта: https://www.zelenizakoni.com/novini/ek-sad-gorski-zamenki

Решението на КС е изключително силно в полза на екологичната роля и фунции на българските гори и отразява очакванията на гражданите за промяна в Конституцията на Република България, свързани с признаване незаменимата роля на горите за всеки гражанин и цялото ни общество: https://www.zelenizakoni.com/novini/pravonapriroda

Сред ключовите мотиви на съда желаем да изтъкнем три, които според нас изискват промени в горското ни законодателство:

  1. Горите, предвид тяхната значимост като национално богатство, представляват специфичен обект на право на собственост, по отношение на което държавата традиционно осъществява завишен контрол...
  2. Опазването и възпроизводството на околната среда е ценност от конституционен ранг, а горите представляват един от важните фактори за осигуряване на тази ценност, тъй като имат жизненоважна и незаменима роля по отношение на екологията и конкретно по отношение на климата, на водните запаси, на живата природа, на устойчивостта на почвите. Макар горите да са обект на собственост както на държавата, така и на общините, на физически и на юридически лица (чл. 22 ЗГ 2011 г.), от гледна точка на Основния закон те не могат да бъдат разглеждани единствено като съвкупност от индивидуални собственически права, а и като публично благо, имащо „публичноправна значимост и всеобща полезност“ по терминологията на Тълкувателно решение №11 от 1997 г. по к.д. №4/1997. Горите са част от природните богатства на България. Като такива те са защитени от чл. 15 от Конституцията. Горите способстват за здравословна и благоприятна околна среда, на която имат право гражданите съгласно чл. 53 от Конституцията и която всеки е длъжен да пази. Именно защото правното положение на горите налага да се съобразява значението им на достъпно за всички благо, собствеността върху тях традиционно е подчинена на редица ограничения на законово ниво...
  3. Така с цел запазването им като достъпно за всички благо, значимо за осигуряване на опазването и възпроизводството на околната среда (чл. 15 от Конституцията), законът възлага на собствениците на горите функции и на техни пазители...

Цялото решение може да видите тук: https://www.constcourt.bg/bg/act-9742

След три дни започва Седмицата на гората 2024 и това решение ан КС е нейното най-добро начало, за което можеше да се надяваме. Длъжни сме да посочим, че освен Коалиция „За да остане природа в България", чиято позиция беше подготвена от Зелени закони, срещу искането на Висшият адвокатски съвет бяха представени становища от Асоциация на парковете в България, Народното събрание, Министерски съвет, Министерство на земеделието и храните и Министерство на околната среда и водите.

Коментари

Влез или се регистрирай, за да можеш да коментираш

 


Проектът "Да си спомним да общуваме: граждани и политици в диалог по политиките за опазване на околната среда" се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е чрез повишаване на ангажираността на гражданите с околната среда и участието им при формулирането на политики да постигнем балансирано развитие и устойчиво използване на природните ресурси. https://www.activecitizensfund.bg

Дари