Граждани от района на Асеновград посочиха кариерите в ценни природни места като основна тема за района

снимка на Йордан Начев

22 души от Асеновград и селата Горнослав и Червен, както и експертите на „Зелени закони" Тома Белев и Стефан Аврамов, участваха в срещата ни за важните за защитата на природата теми в района. Местните жители се интересуваха най-вече от конкретни казуси, свързани с добив на инертни материали в околността. Те са се обединили в желанието си да защитят района от проекти за две кариери  Вратицата и Делчевото 2  с цел развитие на традиционните поминъци  природосъобразен туризъм и земеделие, както и да запазят чистотата на водата и въздуха  и така и здравето си.

Предстои да създадем общо работно пространство и фейсбук група за съдействие по местни казуси, в която ще включим гражданите, с които се срещаме по места - досега това са гражданите от срещите ни в Благоевград на 21 ноември и в Асеновград на 17 декември. В Благоевград екип на „Зелени закони", в който бяха експертите Бояна Василева и Тома Белев, се срещнахме с 15 души. Там основните теми, за които местните хора се бяха организирали, са свързани отново с проект за кариера в защитена зона от „Натура 2000", както и защита на градските зелени площи.

Срещата с граждани са част от проекта „Да си спомним да общуваме", в който ще продължим да се срещаме с активни хора от различни краища на България, за да опознаем актуалните казуси за защита на природата и експертите на „Зелени закони" да дадат насоки и подкрепа за подходящи застъпнически дейности.

Ние от „Зелени закони" работим от 2014 г. активно за наблюдение на политиките за околна среда на национално ниво в областите на енергетиката, климата, устройството на територията, развитието на селските райони, биоразнообразието и горите. „Зелени закони” е основна част от работата на организацията с нестопанска цел „Сдружение за изследователски практики" (СИП). Ако искате да посетим Вашето населено място в началото на 2023 г. и имате важен за природата казус, който да обсъдим - пишете ни на адреса на СИП  sip. bulgaria @ gmail.com

 

 

Коментари

Влез или се регистрирай, за да можеш да коментираш

 


Проектът "Да си спомним да общуваме: граждани и политици в диалог по политиките за опазване на околната среда" се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е чрез повишаване на ангажираността на гражданите с околната среда и участието им при формулирането на политики да постигнем балансирано развитие и устойчиво използване на природните ресурси. https://www.activecitizensfund.bg

Дари