Първа среща с активни хора по места - Благоевград, 21 ноември

снимка на Марио Шимбов

 

Българските граждани приоритизират околната среда, уви властта намира защитата ѝ за пречеща на развитието на страната. От друга страна, средствата за природата, отпуснати от ЕС, се пренасочват към инфраструктурни проекти или се отчитат формално и гражданското общество няма възможност за намеса.

За тази цел, от Сдружение за изследователски практики (СИП) с нашия екип "Зелени закони" започнахме проекта "Да си спомним да общуваме" миналата есен. В него работим за създаване на диалог между граждани и институции по природозащитни теми, близки до сърцата на много от нас. Започнахме да обучаваме стажанти, а сега организираме и срещи по места с граждани, които активно защитават природата и околната среда в местни казуси. Първата среща ще се случи в понеделник, 21 ноември от 16 часа в Благоевград с групата "ЗаБлагоевград", която защитава местния парк, експерти, свързани с опазването на национален парк "Рила" и с жители на села, организирали се срещу проект за кариера край Лешко - вижте поканата във фейсбук тук.

Желаният дългосрочен резултат на проекта има за цел да създадат 10 целенасочени кампании по теми, които са важни за хората, които се борят за природата. Това от своя страна ще даде възможност за развитие мрежа от вече съществуващи в населените места активни граждани, които в съвкупност с приноса на експертиза от страна на ,,Зелени закони’’ да доведе до конкретни резултати. Например, решен казус, промени и/или ново законодателство и др.

 

Планираме в рамките на кампаниите отново - както от 2014г насам - да се срещаме с политиците, от които зависи вземането на решения, като задаваме важните за гражданите въпроси в публични дебати. Крайната цел е постигането на политически решения и промени в "зелените" закони, които да дадат траен резултат за обществото и опазването на природата.

Коментари

Влез или се регистрирай, за да можеш да коментираш

 


Проектът "Да си спомним да общуваме: граждани и политици в диалог по политиките за опазване на околната среда" се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е чрез повишаване на ангажираността на гражданите с околната среда и участието им при формулирането на политики да постигнем балансирано развитие и устойчиво използване на природните ресурси. https://www.activecitizensfund.bg

Дари