Хеликоптерите за гасене на пожари може да се забавят още десетилетие

снимка на Петко Ковачев

  • България отново гори и отново няма хеликоптери за гасене на пожарите;

  • Системата за ранно откриване на горски пожари е недофинансирана от години и на практика е компрометирана преди да е изградена;

  • ПАРАДОКС: Изглежда по-лесно е да се намери еврофинансиране за хеликоптерите, но не и институция, която да е техен собственик;

  • Министерството на здравеопазването се оказаха отличници – проектът за медицинските хеликоптери е в Плана за възстановяване и устойчивост;

България и целият регион отново са в плен на горските пожари. Над 40 000 декара гори са унищожени от пожари от началото на годината в България. И отново не разполагаме с техника за гасенето им от въздуха. Липсват специализирани противопожарни хеликоптери, разчита се на единственият изправен военен Кугър, който обаче не е достатъчно ефективен за тази цел. Срещу огъня се хвърлят понякога почти с голи ръце пожарникари, горски служители и доброволци. За съжаление, двама горски служители дадоха живота си в борбата с пламъците. 

Въпреки че нуждата от специализирани противопожарни хеликоптери е осъзната и дори е предвидено закупуването им със средства от Оперативна програма “Околна среда” (ОПОС) 2007-2013. Това не се случва. Пропуснато е повече от цяло десетилетие и сме на път да пропуснем почти още едно и хеликоптери да не бъдат купени и в следващия период на оперативната програма 2021-2027 г.

За да избегнем тази опасност, преди два месеца от “Зелени закони” внесохме предложение ОПОС 2021-2027 да финансира закупуването на три противопожарни хеликоптера, което е минимумът за страна с размерите и характеристиките на България. Иначе са нужни повече.

Писмото с предложението е подадено в Министерството на околната среда и водите (МОСВ) на 11 юни. Предложението бе съставено след предварителни разговори с представители на МОСВ, ОПОС, Главна дирекция “Пожарна безопасност и защита на населението” на Министерството на вътрешните работи и Изпълнителната агенция по горите към Министерството на земеделието, храните и горите, както и с колеги от природозащитни неправителствени организации. Внесохме го с ясното разбиране, че освен предварително изяснената необходимост от закупуването на хеликоптерите, от предното кандидатстване вече има изградена поне най-обща стратегия за тяхното стопанисване и използване, така че основният проблем е само липсата на финансиране. Опитахме се да дадем необходимата обосновка за:

  • необходимите инвестиции и дейностите, свързани с тяхното използване и поддържане;

  • възможностите за мултифункционалното използване на хеликоптерите (горските пожари като правило имат сезонен характер);

  • съответствието с правилата на ЕК за финансиране на мерки за превенцията на бедствия и аварии, свързани с промените в климата.

И всичко уж тръгна добре, всички бяха оптимисти. Всички се съгласиха, че една комбинация между системата за ранно предупреждение за пожари на ИАГ (също недоизградена и недофинансирана) и хеликоптерите за борба с пожарите, ще увеличи възможностите на страната за ранна превенция и предотвратяване на пожари в горите, а и в полетата. Освен това, извън сезона на пожарите, хеликоптерите могат да се използват и за други цели: контрол на държавните граници, проследяване на нелегален трафик на хора или бракониери в горите, в морето и др., спасителни операции за бързо извеждане на пострадали и т.н. По този начин ще се повиши и броят на полетите на екипажите, а с това – техният опит и квалификация.

Преди десетина дни обаче научихме, че процесът по включване на проекта за закупуване на хеликоптерите е в застой. Бърза среща с представители на Оперативната програма извади проблема наяве:

НЯМА КОЙ ДА ПРИЕМЕ КАТО СОБСТВЕНОСТ ХЕЛИКОПТЕРИТЕ.

Никой не иска да ги съхранява, да ги поддържа, ремонтира, да изгражда и подготвя екипажите, да организира и съгласува правила, графици, обучения, съвместни операции, да търси финансиране след като свършат европарите и т.н. – съвсем нелеки задачи в български условия. Желаещи да ги използват има, желаещи да са собственици – не!

Научихме, че е проведена среща между ГД ПБЗН, МО и Авиоотряд 28, която е останала без резултат.

Специалисти предлагат създаването на агенция към министър-председателя или ресорния му заместник, която да е собственик и да координира използването на хеликоптерите за различните цели.

Чуват се гласове те да са собственост на армията (Военновъздушните сили) или на гранична полиция. Това обаче би довело да твърде усложнени процедури по използването им в ситуации, когато и минутите са важни.

Междувременно Министерството на здравеопазването успя да се организира и да предложи за финансиране в Плана за възстановяване и устойчивост изграждането на система за оказване на спешна медицинска помощ по въздуха, включваща създаването на хеликоптерна спешна медицинска служба. И очакват 154,5 милиона лева.

А България отново гори. За поредна година. Този път загинаха и хора.

Време е отговорните институции да се задействат спешно. Време е на най-високо ниво в държавата да се реши каква система за ранно предупреждение и превенция на горските пожари да се създаде и тя да бъде изградена в най-къси срокове.

Не може да се оправдаваме с липса на бюджети, на инфраструктура, на хора или на каквото и да е. Защото трети шанс за еврофинансиране може и да нямаме.

А климатичните модели за следващите години показват застрашителна картина... Ще рискуват ли политиците не само гората, но и все повече живота и здравето на хората?

В следващите дни от „Зелени закони“ ще се опитаме да проведем нова серия от срещи, за да дадем тласък за решаването и на този неотложен за България проблем.

Коментари

Влез или се регистрирай, за да можеш да коментираш

 


Проектът "Да си спомним да общуваме: граждани и политици в диалог по политиките за опазване на околната среда" се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е чрез повишаване на ангажираността на гражданите с околната среда и участието им при формулирането на политики да постигнем балансирано развитие и устойчиво използване на природните ресурси. https://www.activecitizensfund.bg

Дари