МЛАД ФЕРМЕР ИЛИ КАК ДА НИ СТИГНАТ „КАЛИФОРНИЙЦИТЕ“ II, САГАТА ПРОДЪЛЖАВА

снимка на Мъгърдич Хулиян

Дали за хубаво или не, настоящият анализ съвпадна с 2 събития, случили се в сектора през седмицата след празниците в началото на месец март. Тези събития обичайно, като повечето важни събития в държавата, преминават тихо и сравнително потайно, без да попадат в светлината на прожекторите. Така се случи и този път! Първото събитие е публикуването на Одитния доклад на Сметната палата, приет с Решение № 010 от 21.01.2016 г. (Протокол № 2) за извършен одит на изпълнение на мярка 112 „Създаване на стопанства на млади фермери“ на Програмата за развитие на селските райони 2007 г. – 2013 г. за периода от 01.01.2008 г. до 30.06.2014 г. Какво толкова необичайно, биха казали повечето читатели, това и е работата на Сметаната палата - да одитира. Интересното е в констатацията на доклада, а тя в случая е доста негативна, да не кажем стряскаща. 

Пълния анализ може да прочетете в прикачения файл.

Прикачени файлове

 

Проектът “Граждани и експерти за прилагане на зелените закони„ се изпълнява с финансова подкрепа в размер на 114 000 евро, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е чрез повишаване на ангажираността на гражданите с околната среда и участието им при формулирането на политики да постигнем балансирано развитие и устойчиво използване на природните ресурси. https://www.activecitizensfund.bg

Дари